Tensio AS anskaffer IMS PPM Power App

Knut Andreas Strøm-GundersenFunksjonalitet, Nyheter, Produkter, Referanser, Uncategorized

Tensio AS anskaffer IMS PPM Power App for prosjekt- og porteføljestyring på Microsoft-plattformen.

«IMS PPM er et verktøy som skal bidra til å styrke vår prosjekt- og porteføljestyring og løfte vår kvalitet og kompetanse innenfor fagfeltet» sier Helge Moe – Leder IKT prosjekt og portefølje, i Tensio AS.

Tensio er Norges nest største strømnett-virksomhet. Tensio har regionansvaret for strømforsyningen til Trøndelag. Forsyningsområdet har en befolkning på rundt 500 000 innbyggere og er i areal på størrelse med hele Danmark.

«Vi setter stor pris på å levere vår IMS PPM Power App til Tensio, noe som er med på å bekrefte Intersofts sterke posisjon innenfor prosjekt- og porteføljestyringsløsninger i energibransjen.» sier Knut A. Strøm-Gundersen, Managing Partner i Intersoft. Vi ser at energibransjen er i en rivende utvikling, og at antall prosjekter og prosjektporteføljer øker parallelt med behovet for mer ren energi og bedre distribusjon. Det er også en tydelig trend i bransjen, at aktørene velger Microsoft 365, og verktøy som baserer seg på denne plattformen.

Intersoft leverer en ferdigkonfigurert Microsoft Power App; IMS PPM. Løsningen er fullintegrert i Microsoft Teams og støtter alle prosesser innenfor prosjekt- og porteføljestyring som for eksempel planlegging, prosjektprosess, samhandling, dokumentstyring, ressursallokering og rapportering. Løsningen blir implementert gjennom et standardisert leveranseprosjekt fra Intersoft over en periode på 3 måneder. Med stor grad av standardisering på både løsning og leveranse, blir det en kostnadseffektiv og robust leveranse med lav brukerterskel.

«Vi opplever faktisk ikke at vi kjøper et nytt system, ettersom vi har Microsoft-plattformen på plass og brukerne kjenner brukergrensesnittet fra før. Vi kjøper tjenester fra Intersoft, som bidrar til å utnytte vår Microsoft-plattform bedre og bredere.» sier Helge Moe. «Vi får en mer automatisert løsning og slipper manuelle lister og skjemaer. Vi blir mer effektive og får bedre styringsinformasjon, gjennom bedre rapporter og dashboards. Rapportene i Power BI henter data fra flere datakilder enn kun IMS PPM, som for eksempel regnskapssystemet, noe som gir oss bedre oversikt over prosjektøkonomien også. Nå får vi muligheten til å bedrive mer aktiv porteføljestyring enn tidligere.»

Tensio starter med å legge inn porteføljen for felles utviklingsprosjekter i løsningen. IMS PPM kan bli aktuell for flere prosjektporteføljer i fremtiden, for eksempel nettutbygging- og FOU-porteføljene. Intersoft har også levert porteføljestyringsløsning for NTE – en av eierne av Tensio.

Intersoft Management Systems AS er Microsoft Norges Gold Partner på Prosjekt- og porteføljestyringsløsninger. Intersoft har levert PPM-løsninger til det norske markedet i mer enn 30 år, og har en stolt tradisjon med å betjene Norges aller største virksomheter, innenfor både offentlig og privat, med Microsoftbaserte PPM-løsninger.

About the Author