Intersoft Management Systems as er et konsulentselskap innen bedriftsrådgivning, med spesialkompetanse innen fagområdene prosjektstyring og porteføljestyring.


Vi har kompetanse på å se prosjektporteføljen i en bedriftssammenheng, kombinert med ekspertise på Microsoft´s systemløsninger er det som kjennetegner oss. Vi holder oss løpende oppdatert med sertifiseringer og kurs, både på fag og produkt.

Våre verdier


Entusiasme

Vi brenner for faget prosjektledelse og porteføljestyring. Vi synes det er både spennende og morsomt å få jobbe med virksomheter som søker forbedring og profesjonalisering gjennom å anvende teknologi til å systematisere og forbedre sin prosjektgjennomføring.

Integritet

Vi legger vår stolthet i å levere løsninger som gir mest nytteverdi i forhold til kostnaden . Vi mener det er viktig å finne den praktiske balansen mellom rutineendringer og teknologiske nyvinninger. Vi vil alltid fortelle hva vi mener er riktigst for kunden.

Kreativitet

Vi er alltid på jakt etter moderne og gode løsninger som kan gjennomføres i praksis. Vi er nysgjerrige på hvordan ny teknologi kan gi høy brukertilfredshet og en enklere prosjekthverdag.

Vi har spesialkompetanse innen

  • Rådgivning
  • Analyser
  • Planlegging
  • Implementering av IT-verktøy
  • Utvikling

- for prosjektbaserte organisasjoner