Intersoft Management Systems as er et konsulentselskap innen bedriftsrådgivning, med spesialkompetanse innen fagområdene prosjektstyring og porteføljestyring.


Vi har kompetanse på å se prosjektporteføljen i en bedriftssammenheng, kombinert med ekspertise på Microsoft´s systemløsninger er det som kjennetegner oss. Vi holder oss løpende oppdatert med sertifiseringer og kurs, både på fag og produkt.

Vi har spesialkompetanse innen

  • Rådgivning
  • Analyser
  • Planlegging
  • Implementering av IT-verktøy
  • Utvikling

- for prosjektbaserte organisasjoner

Framtiden

Siden 1990, da Microsoft Project for Windows ble lansert, har Intersoft betjent brukerne med opplæring, support og tilleggsløsninger. I dag, med Microsoft sin Project & Portfolio Management Solution, tilbyr vi markedet høyt kvalifiserte tjenester for å dra nytte av dette kraftfulle verktøyet.

Dagens melodi er integrasjon med bedriftens øvrige styringssystemer, styring av hele prosjektporteføljen og samhandlingsstøtte internt og eksternt. Vi har sett utviklingen på området i de siste 20 årene og med denne erfaringen som plattform vil vi være der for våre kunder når framtidens krav til bedre styring skal møtes.