Intersoft Management Systems as er et konsulentselskap innen bedriftsrådgivning, med spesialkompetanse innen fagområdene prosjektstyring og porteføljestyring.

Våre verdier


Entusiasme

Vi brenner for faget prosjektledelse og porteføljestyring. Vi synes det er både spennende og morsomt å få jobbe med virksomheter som søker forbedring og profesjonalisering gjennom å anvende teknologi til å systematisere og forbedre sin prosjektgjennomføring.

Integritet

Vi legger vår stolthet i å levere løsninger som gir mest nytteverdi i forhold til kostnaden . Vi mener det er viktig å finne den praktiske balansen mellom rutineendringer og teknologiske nyvinninger. Vi vil alltid fortelle hva vi mener er riktigst for kunden.

Kreativitet

Vi er alltid på jakt etter moderne og gode løsninger som kan gjennomføres i praksis. Vi er nysgjerrige på hvordan ny teknologi kan gi høy brukertilfredshet og en enklere prosjekthverdag.Vi har kompetanse på å se prosjektporteføljen i en bedriftssammenheng, kombinert med ekspertise på Microsoft´s systemløsninger er det som kjennetegner oss. Vi holder oss løpende oppdatert med sertifiseringer og kurs, både på fag og produkt.

Mellom strategi og resultat ligger operasjonen. Operasjonen kan være organisert i en prosjektbasert leveranseform, eller prosjekter kan være av strategisk karakter som påvirker resultatet mer indirekte.
Intersoft er et konsulentselskap som rådgir virksomheter på hvordan man kan få mest mulig ut av prosjekt- og porteføljestyringsløsningene til Microsoft for å skape det forventede resultatet. Intersoft veileder virksomheter med målsetning om øke anvendelsen av løsningene («brukeradopsjon») og sikre at disse er tilpasset virksomhetens strategier, metoder og prosesser for styring av porteføljer og prosjekter.

Intersoft har en unik kombinasjon av kompetanse; bestående av prosjekt- og porteføljestyringserfaring i kombinasjon med Microsofts løsninger innenfor samme fagfelt. Våre konsulenter har både prosjektledererfaring og formell kompetanse innenfor prosjekt- og porteføljestyring (Prince2, PMI, Siv.Ing). I tillegg er vi sertifiserte innenfor Microsofts løsninger på området (Teams, ProjectApp, Dynamics Project Operations, MS Project etc.).
Intersoft er gullpartner av Microsoft, noe som er et kvalitetsstempel og synlig bevis på vår kompetanse og erfaring. Vi er tett knyttet til de norske fagmiljøene innenfor prosjekt- og porteføljestyring som for eksempel NTNU og Prosjekt Norge.

Samlet har vi mer enn 70 års erfaring med rådgivning og implementering av prosjekt- og porteføljestyringsløsninger i det norske markedet. Vi har erfaring med hva som fungerer i praksis og vet hvordan man kan oppnå reell gevinst med en god PPM-løsning.
Vi bidrar til økt utnyttelse av virksomhetens eksisterende Microsoft-plattform og øker verdien av investeringen som er gjort i denne teknologien.

Vi har spesialkompetanse innen

  • Rådgivning
  • Analyser
  • Planlegging
  • Implementering av IT-verktøy
  • Utvikling

- for prosjektbaserte organisasjoner

Vi har blitt Miljøfyrtårn!

Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert! Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.

Klima- og miljørapport 2022