Intersoft kan levere tjenester av alle slag innen prosjekt- og porteføljestyring, men vi har et hovedfokus på å implementere prosjekt- og porteføljeløsninger hos våre kunder.

Våre løsninger og konsulentbistand vil bidra til å forbedre styring og kontroll, forenkle samhandling i prosjektene og få en oversikt over prosjekter, ressurser og strategier.

Vårt mål er å bistå med gode prosesser og overføre vår kompetanse til kunden, slik at de kan ta dette videre internt.