Hvordan sikre avkastning på IT-investeringen?


Intersoft kan levere tjenester av alle slag innen prosjektstyring og porteføljestyring, men vi har et hovedfokus på å implementere prosjektløsninger og porteføljeløsninger hos våre kunder.

Vi vet alle at IT-prosjekter også har et element av organisasjonsutvikling og brukertilpasning. Det er jo faktisk slik at det er organisasjonen og brukerne som gir løsningen verdi ved å ta den i bruk. Spørsmålet er derfor: Hvor mye bistand og endring trenger organisasjonen og brukerne? Dette avhenger i stor grad av brukernes og virksomhetens modenhet på området og prosessene som IT-løsningen er tenkt anvendt. Dette vil variere fra virksomhet til virksomhet. Dette kan du lese mer om hvis du trykker "Implementering" nedenfor.