Hele organisasjonen på lag

Har du oversikt over prosjektporteføljen? Prioriterer du de riktige prosjektene? Gjennomføres prosjektene effektivt og med forventet kvalitet? Oppnår du forventede gevinster i prosjektene?

Hele organisasjonen jobber sammen om prosjektporteføljen

Få verdi ut av din PPM-løsning

Vi konfigurerer og implementerer din prosjekt- og porteføljestyringsløsning slik at organisasjonen og løsningen spiller på lag. PPM-løsningen blir integrert og helhetlig, tilpasset dere prosjektstyringsprosess og porteføljeforvaltningsstrategi.

Helhetlig løsning for prosjekt- og porteføljestyring

"Løsningen, slik Intersoft har satt den opp, gir meget god transparens i dataene mellom løsningen og rapportene."

Les mer..

"Løsningen fra Intersoft skal gi oss mer effektiv samhandling og mer forutsigbarhet i gjennomføringen av prosjektene. "

Les mer..

The new solution provided by Intersoft will improve efficiency, increase data quality and optimize resource management.

Les mer..

«Bistanden og rådgivningen fra Intersoft har bidratt til både å modne vår egen organisasjon og sikre fremdrift i prosjektet.»

Les mer..

Kundeservicegraden har økt som en direkte følge av porteføljeløsningen. ABB har fått god oversikt over alle oppdrag og varigheten av disse.

Les mer..

"For å allokere ressurser på en effektiv og god måte må vi ha oversikt over hva ressursene bruker tiden sin på."

Les mer..

"Porteføljeoversikten gir god kontroll på pågående prosjekter, og sikrer rett investeringsnivå for gjennomføring."

Les mer..

"Gjennom løsningen som Intersoft har levert, har vi fått et godt planleggingssystem som alle benytter."

Les mer..

"Samarbeidet med Intersoft er et vinn-vinn forhold. Vi bruker prosjektløsningene til å planlegge samt levere prosjektene."

Les mer..

Tilpasninger og tilleggsfunksjoner i MS Project bedrer treffsikkerheten i estimater og effektiviserer planleggingsarbeidet.

Les mer..

"Project Online gir en unik mulighet til å se samlede oversikter over hele prosjektporteføljen i forretningsområdene."

Les mer..

«Prosjektlederne ser fordelen av å kunne hente ut informasjon fra systemet selv, og kvaliteten heves fordi alle har tilgang.»

Les mer..