Vi arrangerer kurs-uke i mars, uke 13!

Klikk her for å lese om kursene og melde deg på!
Intersoft har et komplett kurstilbud innen planlegging og prosjektstyring. Bruk av prosjektstyringsverktøy er et område hvor man kan spare mye tid ved å gå på kurs i stedet for å prøve seg fram. Våre innføringskurs gir deg en god start når du skal planlegge ditt prosjekt.

Prosjektplanlegging med Project for the Web – innføringskurs – ½ dag

Project for the web er det nye planleggingsverktøyet til Microsoft, som også er basen i vår egen konfigurasjon IMS PPM. Formålet med kurset er å gi brukeren en god innføring i de grunnleggende prinsippene innen planlegging for å fasilitere prosjektsuksess.

Vi gjennomgår:

 • Riktig valg av oppsett og innstillinger – en vesentlig forutsetning for enkel bruk.
 • Hvordan sette opp en mal slik at du slipper å gjøre de samme rutineøvelsene om igjen for hver plan.
 • Hvordan en plan kan bygges opp med aktiviteter og milepæler i logiske faser.
 • Fremdriftsstyring og rapportering – kanskje det viktigste i hele prosjektstyringen.

Målgruppe:

Dette kurset passer for nye brukere av Project for the Web, som ønsker å lære å bruke verktøyet effektivt og systematisk.


Prosjektstyring og samhandling i Teams – ½ dag

I takt med økende krav om digital samhandling har Microsoft satset på Teams. Mange kjenner Teams som et videoverktøy, men med dette kurset ønsker vi å belyse hvordan man kan bruke Teams til å effektivisere prosjektplanlegging, samhandling, dokumenthåndtering og oppgavestyring i en mer digital hverdag.

Vi gjennomgår:

 • Hvordan man fasiliterer for samhandling
 • Oppgavestyring gjennom Teams
 • Prosjektplanlegging gjennom Teams
 • Dokumenthåndtering gjennom Teams


Målgruppe:
Virksomheter og prosjektledere som ønsker å få mest mulig ut av å bruke Teams som samhandlingsplattform.


Porteføljestyring - innføringskurs – ½ dag

Porteføljestyring er en vedvarende aktivitet en virksomhet gjør for å definere, balansere og styre sin portefølje av prosjekter og programmer på en slik måte at de overordnede strategiske mål nås og at ressursene utnyttes på best mulig måte. Ved god porteføljestyring får man en oversikt som gir et solid beslutningsgrunnlag for både mulige og pågående prosjekter.

Vi gjennomgår:

 • Dimensjonene i en portefølje
 • Hvordan prioritere prosjektene riktig?
 • Rapporter
 • Gevinstrealisering

Målgruppe:

Dette kurset passer for brukere av IMS PPM, som ønsker å ta virksomheten sin enda et hakk videre med god porteføljestyring, eller som ønsker et dypere dykk i hva IMS PPM har å tilby.


Planlegging med IMS PPM på Power Platform – ½ dag

IMS PPM baserer seg på Project for the Web som planleggingsverktøy, er modulbasert og alltid oppdatert. I dette kurset går vi gjennom hvordan vi bruker IMS PPMs funksjoner på en effektiv måte slik at man får en prosjektplan som bygger opp under prosjektsuksess.

Vi gjennomgår:

 • Samhandling
 • Prosess
 • Planlegging
 • Risiko og endring

Målgruppe:

Dette kurset passer for eksisterende eller nye kunder av IMS PPM som ønsker en innføring i hvordan man bruker produktet på en rask og effektiv måte.


Planlegging med MS Project - innføringskurs – 1 dags kurs

Du kommer raskere i gang med å jobbe på riktig måte når du lærer om sammenhengene i programmet.

Vi gjennomgår:

 • Riktig valg av oppsett og innstillinger – en vesentlig forutsetning for enkel bruk.
 • Start med en mal – så slipper du å gjøre de samme rutineøvelsene om igjen for hver plan
 • Lær hvordan en plan kan bygges opp med aktiviteter og milepæler i logiske faser.
 • Praktisk ressurshåndtering med MS Project
 • Framdriftsstyring og rapportering – kanskje det viktigste i hele prosjektstyringen

Målgruppe:

Dette kurset passer for MS Project brukere som har noe praksis og som ønsker å forbedre sine ferdigheter til å bruke programmet effektivt og systematisk.

Kurset holdes på forespørsel.


Workshop: Effektiv planlegging med MS Project i din brukssituasjon

1 dag + oppfølgende workshops etter ønske

Dette er en workshop for planleggere som ønsker å etablere og innarbeide god planleggingspraksis med MS Project som planleggingsverktøy.

Erfaring viser at god praksis må læres og deretter innarbeides over tid inntil praksisen sitter. Effektiv bruk av MS Project er nøkkelen til en bedre prosjekthverdag og grunnlaget for å få kvalitetsdata inn i porteføljestyringen.

I denne workshopen som kan følges av en serie oppfølgende workshops vil vi blant annet gjennomgå dette:

 • Riktig valg av oppsett og innstillinger - en vesentlig forutsetning for effektiv bruk
 • Hvordan kan et prosjekt bygges opp med aktiviteter, milepæler, i logiske faser og med god struktur
 • Hvordan bygge opp planen med passende detaljgrad, God bruk av tidsbetingelser og avhengigheter. Sjekklister.
 • Hvordan gjøre planen lett forståelig for prosjektdeltakerne
 • Opprettelse av maler for ulike prosjekttyper - så slipper du å gjøre de samme rutineøvelsene om igjen for hver plan
 • Praktisk ressurshåndtering med MS Project inklusive bruk av generiske ressurser og rullerende planlegging
 • Framdriftsstyring - kanskje det viktigste i hele prosjektstyringen
 • Rapportering - få fram riktig informasjon til alle interessenter på en enkel måte.

Målgruppe:

Denne planleggingsworkshopen passer for MS Project brukere som vil planlegge i fellesskap og for planleggere som vil diskutere med andre og utveksle erfaringer.

Workshopen arrangeres etter avtale og vi tilpasser gjennomføringen etter deltakernes ønsker.


Workshop: Strategisk prosjektplanlegging med MS Project Server/Project Online.

Hvordan sikre at dere velger de prosjektene som best støtter bedriftens strategi og som gir best mulighet for å oppfylle forretningsmål innenfor de gitte rammer man har?

Project Server/Project Online har funksjoner som støtter deg i porteføljeplanleggingen og i denne workshop ser vi nærmere på hvordan.

Her er temaene vi gjennomgår og diskuterer:

 • Definere typer av forretningsmål.
 • Opprette strategiske mål for organisasjonen
 • Rangere forretningsmålene mot hverandre
 • Samle målene i grupper
 • Knytte målene til prosjekter

Kjøre porteføljeanalyse som viser muligheten for å oppnå de strategiske forretningsmål innenfor budsjett og ressurstilgjengelighet.

Målgruppe:

Denne workshopen passer for prosjektkontor (PMO) ledere og økonomisjefer som har ansvar for å sette sammen og/eller optimalisere bedriftens prosjektportefølje.

Workshopen arrangeres etter avtale og vi kan tilpasse gjennomføringen etter deltakernes ønsker.


Gevinstrealisering med IMS PPM

Prosjekt- og porteføljestyring handler ikke bare om strategisk utvelgelse av prosjekter og fullføring innenfor gitte rammer, men også om å høste gevinsten av det arbeidet man har lagt ned i den prosessen.

Vi gjennomgår:

 • Hvordan jobbe med gevinster gjennom hele prosjektets livssyklus.
 • Hvordan bruke IMS PPM til å målrettet følge opp gevinster gjennom prosjektplanen.
 • Analyse og rapportering av gevinster iht. KS sin gevinstrealiseringsmetodikk.
 • Hvordan jobbe videre med gevinstene etter endt prosjekt.

Målgruppe:

Virksomheter og organisasjoner som bruker IMS PPM, som ønsker å maksimere de potensielle gevinstene til hvert prosjekt i porteføljen.