NAV utvider rammeavtale med Microsoft Project Online for ressursallokering fra Intersoft

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

«Dette er første gang vi får en felles løsning som ivaretar både behovs- og tilbudssiden der vi samhandler om en felles sannhet knyttet til dataene. Støtten fra Intersoft har vært avgjørende for oss slik at vi gjennom diskusjoner i arbeidsmøter har klart å finne en løsning som tar høyde for vår kompleksitet, samtidig som vi har klart å bli enig om standarder og enhetlige måter å jobbe på.»

DNV- Digital Solutions implementerer IMS PPM PowerApp for prosjekt- og porteføljestyring

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

«En av de store fordelene med løsningen er at den er svært fleksibel og kan utvikles iterativt over tid. Dette gir oss muligheten til å lære underveis, samtidig som vi kan utvikle løsningen i tritt med vår egen organisasjonsutvikling» sier Gro. «Vi ønsket en løsning med fokus på brukervennlighet, som kan effektivisere arbeidet til både prosjektledere og porteføljeansvarlige.

Hammerfest Kommune inngår avtale om digitalisering av prosjektprosessene

Connie NordengenNyheter, Referanser

«Hammerfest kommune var på utkikk etter en prosjekt- og porteføljestyringsløsning som var brukervennlig og enkel å ta i bruk, samtidig som den skulle ta høyde for kompleksiteten blant annet byggetekniske prosjekter representerer. Brukervennligheten og de visuelle elementene i IMS PPM Prosjektveiviseren var derfor viktige i valg av løsning»

ROR-IKT implementerer IMS PPM; Intersofts Prosjekt- og Porteføljestyringsløsning som er 100% basert på Microsoft Power Platform

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

«Dette er første gang vi får en felles løsning som ivaretar både behovs- og tilbudssiden der vi samhandler om en felles sannhet knyttet til dataene. «Støtten fra Intersoft har vært avgjørende for oss slik at vi gjennom diskusjoner i arbeidsmøter har klart å finne en løsning som tar høyde for vår kompleksitet, samtidig som vi har klart å bli enig om standarder og enhetlige måter å jobbe på.

Skanska Norge får erfaringstall inn i Microsoft Project

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

Intersoft har levert tilpasninger og tilleggsfunksjonalitet til MS Project – for å gjøre den bedre egnet til å styre prosjektene i bygg og anleggsvirksomhet. Vi har laget en løsning for å visualisere de forskjellige fagområdene som er planlagt i et prosjekt. Lesbarheten i planen er dermed forbedret, noe som forenkler hverdagen i prosjektet.