Ressursstyring og effektiv planlegging

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

Kongsberg Maritime har til enhver tid cirka 2.500 aktive prosjekter. Det installeres og leveres utstyr på 600-800 fartøyer. Dette styres gjennom Microsofts prosjekt- og porteføljeløsninger, levert av Intersoft.

Kongsberg Maritime kjernevirksomhet er å levere utstyr og systemer for dynamisk posisjonering, navigasjon, sikkerhet, cargo håndtering, undervanns konstruksjon med mer til offshore-, verfts-, energi- og produksjonssektorene. Kvaliteten på leveransene måles i kundeverdi og kundeytelse.

«Med så mange prosjekter til enhver tid er vi helt avhengig av et godt planleggingssystem som alle benytter. Det har vi fått gjennom løsningen som Intersoft har levert.» sier Ivar Vebostad. «Vi har en løsning som gir effektiv planlegging, og god oversikt over prosjektene.»

Kongsberg Maritime bruker også løsningen til global ressursstyring. Alle ressurser ligger i løsningen, og man kan enkelt se tilgjengelighet samt få erfaringstall. Data knyttet til aktivitet, tidspunkt og ressurs overføres mellom ERP-løsningen og Project Server med en integrasjon. Dette gir den gevinsten at Kongsberg Maritime får oversikt over prosjektøkonomien også.

Til rapportering har Kongsberg Maritime benyttet Excel tidligere. Her pågår det nå ett arbeid med å gå over til PowerBI.

Løsningen Intersoft har levert er Microsoft Project Server med integrasjon mot Microsoft Dynamics AX. Integrasjonen sikrer to-veis dataflyt mellom ERP-system og PPM-løsningen.

Ønsker du å høre mer om våre løsninger og hvordan vi kan bistå din virksomhet? Ta kontakt her.

About the Author