NTE inngår avtale om iterativ implementering av Project Online med Intersoft

Connie NordengenNyheter

NTE er Trøndelags ledende aktør innen produksjon og salg av grønn og fornybar energi. NTE er et trøndersk eid fornybarselskap som har fokus på kundenes framtidige behov. NTE utvikler, produserer og distribuerer ren og fornybar energi, samt bygger og drifter digital infrastruktur. I over 100 år har NTE produsert og levert grønn og fornybar energi til markedet.
NTE har inngått avtale med Intersoft om å implementere Microsoft Project Online for porteføljestyring. Formålet med løsningen er at man vil gi ledelsen et bedre beslutningsgrunnlag og oversikt over den operasjonelle driften i prosjektene. Gjennom oversikt over status på prosjektene og porteføljen som helhet vil man kunne prioritere bedre, samt følge opp at prosjektene skaper forventede effekter som bygger opp under den vedtatte strategien, sier Ole Sander Tafjord – Prosjektleder for NTE. Løsningen skal settes opp slik at man kan følge opp flere forskjellige prosjekttyper og porteføljer. Både investeringsprosjekter, vedlikeholdsprosjekter og IT-prosjekter blir en del av samme løsning.

Det at Intersoft tilbyr en iterativ tilnærming til implementeringen gir en stor trygghet og lav risiko, sier Ole Sander Tafjord. På den måten får vi tatt i bruk løsningen tidlig, hvilket gir verdi, samtidig som vi får tilstrekkelig med tid til læring underveis. Kompetanseøkningen underveis setter oss i bedre stand til å definere våre behov samt forstå mulighetene som ligger i løsningen.

Intersoft skal levere kompetanse på hvordan man best setter opp løsningene basert på bransjeerfaring fra energibransjen, over 30 års erfaring med implementering av Microsofts PPM-løsninger og sist men ikke minst teknologisk kunnskap om løsningene som skal benyttes. Kjerneløsningen er Microsoft Project Online med MS Project som planleggingsverktøy. I tillegg vil løsningen berikes med app’er for å tilby enkle brukergrensesnitt for definerte delprosesser. App’ene er basert på Microsofts Power Platform (PowerApps). Løsningen er funksjonsrik og samtidig fleksibel, og det at man skal ta høyde for mange type prosjekter og porteføljer er noe vi har lang erfaring med fra andre implementeringer vi har gjort tidligere, sier Leonie K. Jensen – Prosjektleder for Intersoft.

About the Author