Prosjektstyring i Teams

Connie NordengenNyheter

Vi får mange spørsmål om hvordan man kan bruke Teams i prosjektstyringen? Med Microsofts nye Project for the web er dette enklere enn de fleste er klar over. Det du oppnår er en felles brukerflate og enkel samhandling i prosjektene. Det finnes i all hovedsak to svært enkle måter å få dette til å henge sammen.

Teams som portal og brukerflate
Flere og flere ønsker å bruke Teams som sin primære arbeidsflate og portal. Når man organiserer hverdagen sin rundt team-arbeid (ofte prosjektarbeid) vil man ønske å se løsningene som egne faner i Teams.

Microsofts nye prosjekt- og porteføljestyringsverktøy ligger klare med egne app’er som enkelt kan legges inn som en fane i Teams. Dette gjelder Project for the web, Planner, Roadmap og ikke minst IMS PPM. Man trykker enkelt på pluss-tegnet (+) i menyen øverst og legger inn de ønskede app’ene. Her ligger flere av de nevnte løsningene ferdig som alternativer for integrasjon. Dersom man ønsker egne rapporter eller oversikter kan også Power BI legges inn. Du kan til og med legge inn Intersofts egen prosjekt- og porteføljestyringsløsning; IMS PPM med en URL.

Prosjektteam = grupper
Når man oppretter et prosjekt i IMS PPM eller Project for the web og tildeler oppgaver til prosjektmedlemmer vil det skje to ting: Det vil automatisk opprettes en gruppe ved samme navn som prosjektet. I tillegg vil prosjektmedlemmene som tillegges oppgaver og aktiviteter i prosjektet automatisk legges inn i denne gruppen. Når man oppretter et Team i Teams kan man velge om man vil etablere en ny gruppe, eller velge en eksisterende gruppe. Dersom man velger eksisterende gruppe vil man finne igjen gruppen som ble etablert når man opprettet prosjektet. Dette nyopprettede teamet vil da ha de samme medlemmene som prosjektet fordi den underliggende gruppen er den samme.

På denne enkle måten har man dermed opprettet et eget samhandlingsrom for prosjektet i Teams.

 Ta kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer om hvordan du kan gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for dine prosjektledere og medarbeidere.

About the Author