Operativ eller strategisk porteføljeforvaltning?

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

I prosjekt- og porteføljestyringsprosessen har vi lenge hatt en hypotese om at data skal flyte oppover i virksomheten; fra prosjektmedarbeider via prosjektleder til prosjektdirektør eller porteføljeansvarlig. Helt øverst sitter kanskje ett PMO (Project eller Portfolio Management Office) som har ansvar for flere porteføljer. Microsofts løsninger understøtter denne tankemåten veldig godt og prinsippet om at man legger inn data kun en gang – der dataene genereres (les: Hos de utførende i prosjektet) – er ivaretatt. Man vil få effektiv og presis rapportering fordi data’ene flyter direkte opp til PMO. Forutsetningen er at alle gjør jobben sin, at planer er oppdatert og ikke minst; at aktivitetene og arbeidsoppgavene er godt strukturert i en plan. I Intersoft har vi valgt å kalle dette operativ porteføljeforvaltning. Prosjektene er gjerne også inndelt i faser, avhengig av hvordan man har definert sin prosjektprosess.

En trend i markedet de siste årene har dog vært at man i større grad ser på en utvidet virksomhetsprosess. Vi har hatt mange år med uavbrutt økonomisk oppgang (inntil bare for noen måneder siden), stor fremtidstro og positivitet. Dette har gitt seg utrykk i blant annet mye innovasjon og mange start-ups. Ett mantra har vært at man må innovere og utvikle for å overleve. Virksomhetsprosessen har for mange bedrifter fått ett tydeligere fokus på innovasjonen som kommer før business case og prosjekt: Hvordan innovere? Hvordan forvalte idéene? Hvordan velge ut riktig idé? Hvilke idéer skal man utrede nærmere i ett business case og hva er kravene til ett business case? Dette er kanskje en egen delprosess i seg selv? Hvem beslutter hvem som får midler? Hvem har ansvar for å innhente  data til business caset? Til slutt skal man naturligvis gjennomføre selve prosjektet, overlevere til en kunde eller linjeorganisasjonen for dernest å resultere i en gevinst. Gevinsten speiler naturlig nok tilbake på business caset man opprinnelig laget.

I Intersoft ser vi at flere virksomheter ønsker systemstøtte både for porteføljeforvaltning på ett operativt plan, samtidig som man ønsker systemstøtte for å forvalte en utvidet virksomhetsprosess, helt frem til det det faktisk handler om: Gevinstrealisering.

Løsningene våre er tuftet på prinsippet om at data genereres av de som sitter nærmest oppgavene og det er således helt kritisk at brukerne er med på laget. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer om hvilke løsninger som kan passe din virksomhet – og la oss diskutere hvordan slike løsninger best lar seg implementere hos nettopp dere.

About the Author