Hvordan engasjere hele ditt økosystem til innovasjon?

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

Ved å engasjere hele økosystemet – utover begrensningene av egen virksomhet – vil man ikke bare kunne få flere forslag, ideér og innovasjon, men også dypere innsikt ved at problemstillingene blir sett på fra flere vinkler og med «friske» øyne.iidea-page-logo

En virksomhets økosystem – det være seg øvrig verdikjede, utvalgte kunder, fokusgrupper, innbyggere, studenter eller leverandører – vil kunne bli mer engasjert, motivert og selv tjene på å videreutvikle virksomheten gjennom gode ideér og innovasjon. Kunder er tjent med bedre leveranser eller produkter, innbyggere er tjent med bedre tjenester og leverandører er tjent med mer attraktive og lønnsomme kunder.

Hvordan kan man så engasjere hele eller utvalgte deler av sitt økosystem?

Med edison365 Open Innovation vil du kunne publisere utfordringer, krav og problemstillinger i sosiale medier eller andre kanaler for deretter å motta innspill, ideér og forslag i en strukturert form. Forslagene forvaltes av virksomheten i henhold til en avtalt prosess – gjerne med innsyn fra forslagsstiller. Dette vil både styrke relasjonene i økosystemet, gi mer relevant innovasjon og således bidra til raskere og mer lønnsom utvikling av egen virksomhet. Kort sagt; gi deg ett konkurransefortrinn i en verden hvor kravene og forventningene til innovasjon er stadig stigende.

Ta kontakt med oss, så kan vi fortelle deg mer om edison365’s løsninger og hvilke muligheter disse gir.

About the Author