Image

Trenger du hjelp til en enklere prosjekthverdag?


Gjennom mange år og med lang erfaring innenfor prosjektstyring har vi gjort oss opp noen tanker om hvordan vi som leverandør av prosjekt-og porteføljestyringsløsninger kan bidra til en enklere prosjekthverdag. Vi gir deg noen punkter som kan være med på å gjøre nettopp din virksomhets prosjekthverdag enklere.

  • Fokuser på hva som funker
  • Tilstrekkelig med testing
  • Erfaring fra tidligere prosjekter
  • Brukerforum er nyttig
  • Samhandling
  • Brukeradopsjon

Les hele artikkelen her
Rapportpakke i prosjektstyrings løsningen IMS PPMEtter forespørsel om mer relevante rapporter i vår egen prosjektstyringsløsning, IMS PPM, har vi i Intersoft utviklet en rapportpakke. Rapportpakken består av generelle rapporter innenfor områder som man typisk pleier å rapportere på. I første omgang er det laget rapporter innen risiko og gevinster.

Rapportpakken er under kontinuerlig utvikling, og det er planlagt å utvide pakken med flere rapporter. 

Klikk her for å lese mer


Image

Gevinstrealisering med IMS PPM


Prosjekt- og porteføljestyring handler ikke bare om strategisk utvelgelse av prosjekter og fullføring innenfor gitte rammer, men også om å høste gevinsten av det arbeidet man har lagt ned i den prosessen. Dette muliggjøres nå også gjennom IMS PPM sin støtte av gevinstrealisering basert på KommIT sin «gevinstkokebok» som tar utgangspunkt i Difis prosjektmetodikk «Prosjektveiviseren». Denne prosessen er skreddersydd det offentlige, men kan også brukes av private virksomheter. Gevinstrealiserings-støtten i IMS PPM kan brukes i alle typer prosjekter og kan selvfølgelig tilpasses din virksomhets egenart.

Spesialkompetanse innen områdene prosjektstyring og porteføljestyring


Trenger du en komplett løsning for planlegging, prosjektstyring og porteføljeoversikt? Ønsker du å profesjonalisere og effektivisere din prosjektstyringsprosess?

Vi er Norges eneste Microsoft Gold partner som utelukkende fokuserer på prosjekt- og porteføljestyringsløsninger. Det er vi stolte av.

Vi hjelper deg å få mer ut av dine planleggingsløsninger og bidrar til bedre samhandling i prosjektene. Vi ser på din prosjektportefølje i en bedriftssammenheng. Vi jobber sammen mot den beste løsningen for din bedrift, være seg stor eller liten.

IMS PPM prosjektveiviseren er en komplett prosjekt- og porteføljestyringsløsning

Kommune og offentlig virksomhet

IMS PPM prosjektveiviseren er en komplett prosjekt- og porteføljestyringsløsning basert på Digitaliseringsdirektoratets prosjektmetodikk; Prosjektveiviseren Løsningen er spesielt egnet til kommuner hvor man har mange forskjellige type prosjekter; fra bygg/eiendom, til helse & omsorg, kultur og IT – for å nevne noe

Les mer..

Innovasjon er en kreativ prosess som ofte handler om å tenke utenfor boksen.

Innovasjon

De siste årene har vi sett en voldsom vekst i innovasjonstakten i alle virksomheter. Virksomheter endrer sin kjerneprosess som følge av innovasjon og man går inn i nye markeder. Innovasjon er en kreativ prosess som ofte handler om å tenke utenfor boksen.

Les mer..

Intersoft har jobbet med prosjekt- og porteføljestyring i energisektoren i flere år.

Energi

Energisektoren er for tiden preget av konsolidering og strukturelle endringer. Samtidig elektrifiseres større deler av samfunnet vi lever i. Dette stiller krav til både produsentene og distributørene. Vi i Intersoft har jobbet med prosjekt- og porteføljestyring i denne bransjen i flere år.

Les mer..

Det er muligens BAE-bransjen som har jobbet lengst med prosjektstyring i Norge?

Bygg, Anlegg og Eiendom

Det er muligens BAE-bransjen som har jobbet lengst med prosjektstyring i Norge? Prosjektlederne og planleggerne må samarbeide godt for at planene skal fungere i praksis og fremdriften sikres. Intersoft har jobbet med PPM i denne bransjen i over 20 år

Les mer..

Prosjekt- og porteføljestyring innen industribransjen.

Industri

Prosess er noe som særpreger industrien og tilhørende prosjekt kan således ha minst to veldig forskjellig karakter: Er prosjektet ett investeringsprosjekt som skal forbedre prosessen på en eller annen måte, eller er produksjonen faktisk i form av prosjekter?

Les mer..

De fleste IT-prosjekter Intersoft har jobbet med de siste årene har vært enten helt eller delvis agile.

IT

IT-bransjen – vår egen bransje – er mangfoldet og består av veldig forskjellige virksomhetsprosesser. De fleste assosierer nok allikevel bransjen med utvikling og programvare av en eller annen sort.. De fleste IT-prosjekter vi har jobbet med de siste årene har vært enten helt eller delvis agile.

Les mer..

referanse kunde

«Brukervennligheten og de visuelle elementene i IMS PPM Prosjektveiviseren var derfor viktige i valg av løsning»

Les mer..


referanse kunde

"Løsningen fra Intersoft skal gi oss mer effektiv samhandling og mer forutsigbarhet i gjennomføringen av prosjektene. "

Les mer..


referanse kunde

«Dette er første gang vi får en felles løsning som ivaretar både behovs- og tilbudssiden Hvis dette blir en suksess, vil vi benytte løsningen videre og vurdere videre utvidelse»

Les mer..

projecticon
power apps logo
Image
Image