Intersoft er Microsofts Gold Partner i Norge på PPM


Vi finner den beste PPM-løsningen for din virksomhet basert på kost-nytte og ikke minst hvordan du utnytter din eksisterende plattform og lisenser på best mulig måte. Vi har ferdig konfigurerte pakker klar til bruk, eller kan skreddersy en løsning basert på dine spesifikke krav og behov. I tillegg har vi valgt ut noen partnerløsninger for å levere dere et best mulig totaltilbud.

«Løsningen skal bidra med bedret beslutningsgrunnlag og informasjon gjennom bedre oversikter og rapportering.» sier Avdelingsleder for tjenesteutvikling og virksomhetsarkitektur – Thormod Spilling – i ROR-IKT.

Les mer om samarbeidet med prosjekt- og porteføljestyring hos en av våre kunder.

Intersoft har levert tilpasset prosjektstyring og porteføljestyring for ROR IKT