Image

Ta din PPM strategi til neste nivå med Power PPM

Power PPM er en moderne PMO løsning som leverer en ende-til-ende opplevelse og dekker alle de kritiske disipliner fra prosjekt- og porteføljestyring til ressursstyring og finansiell styring.

Book en demoImage

Administrerer arbeidet på alle nivåer

Power PPM er et brukervennlig verktøy for prosjekt- og porteføljestyring, som styrker ledernes mulighet til å optimalisere deres arbeid og gjør teamene i stand til å effektivt levere resultater. Power PPM er bygget utelukkende på Microsoft Power Platform, følger industry best-practise og er som standard tilgjengelig fra Microsoft Teams. Denne sterke løsningen for prosjekt- og porteføljestyring kan tilpasses enhver organisasjons behov og er allerede implementert og benyttet i flere av de mest profilerte organisasjoner på verdensplan.
Det perfekte PPM-verktøyet for prosjektkontoret

Power PPMs overordnede mål er, å gi virksomheter maksimalt utbytte og fordeler ut i fra de prosjekter man har. Målet nås ved å gi prosjektkontoret et full overblikk (end-to-end, top-to-bottom) ved å dykke ned i andre data-entiteter – eksempelvis ved å skifte mellom Portefølje- Program- og Prosjektnivå med enkelte klikk. Det er også mulig å definere en samlet portefølje før prosjektene opprettes. Power PPM understøtter alle leveringsmodeller fra Scaled Agile, Hybrid eller Tradisjonell. Det er den moderne plattformen, som kan migrere kunder til et fremtidssikret Power Platform miljø.
Image

Den komplette PPM-løsning

Image

Portefølje

Treff riktige beslutninger med et porteføljeoverblikk

Prioriter og kontroller porteføljene i organisasjonen din. Gjennomfør dine strategiske mål ved å opprette og styre porteføljer fra topp til bunn. Inkluder programmer, prosjekter og initiativer for å balansere dine investeringer kontinuerlig, samtidig som du er oppdatert på den overordnede planen, økonomisk forbruk, risiko, med mer. Bruk Power BI til å dele porteføljerapporter og bruk standardiserte Power Apps grafer og få portefølje dashboards i sanntid direkte i appen.

Prosjekt

Samle alle prosjektdetaljer på ett sted.

Hold styr på prosjektene dine og  business casene fra ett sentralt sted. Knytt kritiske prosjektdata fra tidslinjen sammen med nøkkeltall på risiko, problemer, KPI’er, økonomi og interessenter. Prosjektledere kan holde seg oppdatert på forretningsprosesser, gate governance og checklister fra en guidet og moderne brukeropplevelse.

Image
Image

Tidslinjer

Enkel og transparent planlegging

Power PPM kommer med detaljert tidslinje og roadmap muligheter for planlegging. Gantt-chartet kan tilpasses og skreddersys for å supportere kontroll på enterprise nivå, samt den overordnede brukeropplevelsen og visualisering. Power PPM tidslinjen kan tilføyes til enhver arbeidsenhet slik som porteføljer, programmer, prosjekter, workstreams og kan også brukes til å spore status på tverrprosjekter i sanntid.

Samarbeid
Jobb slik du ønsker

Opplev et mer effektivt og forbedret samarbeid, da Power PPM virker i Microsoft Teams. Det gir en stor fleksibilitet i valget av de verktøyene dine team-medlemmer ønsker å jobbe  i. Status på alle arbeidselementer, slik som oppgaver og risiko kan oppdateres direkte, så prosjektledere kan holde seg oppdatert i Power PPM. Denne tilgangen sikrer den beste rollebaserte brukeropplevelsen, hvilket er en av de primære fordelene ved å bruke Power PPM og Power Platformen.

Image
Image

Økonomi
Hold styr på økonomien i alle PPM nivåer

Power PPM inkluderer en fyldig økonomioversikt som kan konfigureres til å inneholde avanserte økonomiske budsjetter og prognose behov. Økonomioversikten kalkulerer gjenstående og planlagte kostnader i sanntid, inkluderer rekke-basert kommentering og brukerdefinert konfigurasjon av nedbrytningstrukturer med opp til tre nivåer. Prosjektledere kan raskt opprette versjoner av omkostningsplanen, så de enkelt kan sammenligne dataendringer over tid. Roller på høyere nivå kan se den totale økonomiske statusen på tvers av prosjekter og i sanntid.

Rapportering
Flotte rapporter med Power BI

Brukervennlig og enkel rapportering for prosjektporteføljen  med Microsoft Power BI, som kan bygges direkte inn i Power PPM og skreddersys til dine behov. Power BI tillater også å slå Power PPM data sammen med andre forretningssystemer som for eksempel ERP og HR. Power BI er tilgjenngelig fra alle enheter og browsere, Power Apps og fra Microsoft Teams.

Image

Hvorfor er Power PPM så effektivt og solid?

Implementeres Power PPM som din bedrifts software til prosjekt- og porteføljestyring vil man umiddelbart være i stand til å skape nødvendig oversikt, på grunn av at samarbeid på tvers av enheter, avdelinger og teams nå er mulig.

Samtidig kan ledelsen følge forretningens utvikling via rapportering i sanntid. Kjører prosjektet som det skal? Finnes det tilstrekkelig med ressurser? Hvilken risiko er forbundet med prosjektet? Er man innenfor budsjettet? Svaret på alle disse spørsmål, og flere, er kun et klikk unna i Power PPM.

Image

Gjør samarbeid mulig

Skap samarbeid og smidighet mellom enheter, avdelinger og teams.

Image

Kan integreres med andre verktøy

Kompatibelt med Microsoft Teams, Project for the Web, Dynamics Project Operations m. fl.

Image

Kan tilpasses

Denne PMO-løsningen kan tilpasses deres PPM-strategi og understøtte alle leveringsmodeller.