Veidekke Anlegg inngår avtale om full digitalisering av prosjektprosessen

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

Digitalisering av prosjektene

Veidekke AnleggVeidekke ASA er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Veidekke er en prosjektbasert organisasjon med mange store og små utbyggingsprosjekter. Som et ledd mot den heldigitale byggeplass, så kreves det et system som kan håndtere informasjonsflyten i og mellom prosjektene.

Avtalen med Intersoft Management Systems har som formål å etablere og implementere systemstøtte med Microsoft Project Online for prosjektprosessen og samhandling basert på Veidekkes utbyggingsprosjekt på E6 Arnkvern Moelv.

«Løsningen fra Intersoft skal gi oss mer effektiv samhandling og mer forutsigbarhet i gjennomføringen av prosjektene. På den måten får vi bedre styringsinformasjon og kan agere proaktivt. Målsetningen er at alle prosjektene gjennomføres til tid, kost og med god kvalitet.» sier Fredrik Svalestuen – Produksjon og prosessjef i Veidekke.

Intersoft vil ta utgangspunkt i planen som er utarbeidet for E6-prosjektet og på den måten sikre at løsningen blir implementert på et reelt scenario. I tillegg og parallelt med dette vil man se til andre prosjekter i andre faser for å sikre helheten i løsningen. Sluttproduktet vil være et prosessbasert styringssystem som sikrer kontinuerlig forbedring og sikker produksjon.

Intersoft bidrar med unik og bred kompetanse innenfor fagene IT-arkitektur, systemkompetanse, planlegging, prosjektledelse og porteføljestyring. Intersoft er det ledende konsulentselskapet innenfor Microsofts PPM-løsningen i Norge.

About the Author