Få et fullverdig PMO uten egne ressurser

Målet med å etablere et Project Management Office (PMO) er å sikre at prosjekter leveres til riktig tid og innenfor budsjett. Etablering av en effektiv PMO-modell er viktig for enhver organisasjon som har en portefølje av prosjekter.

Et PMO kan:

  • Standardisere og vedlikeholde prosjektledelsesmetodikk og verktøy
  • Etablere opplæring og kontinuerlig utvikling
  • Støtte og motivere prosjektlederne
  • Måle prosjektfremdrift
  • Styre prosess for porteføljestyring
  • Måle verdien av prosjektene og effekten av prosjektledelse
  • Øke suksessraten på prosjektene

Mange organisasjoner ser viktigheten av å ha et PMO, men har utfordringer med å etablere dette fordi:

  • De har ikke den riktige kompetansen
  • De har ikke behov for et “fulltids” PMO
  • De ser ikke på dette som en kjernekompetanse

Intersoft Management Systems har lang erfaring og bred kompetanse innenfor prosjekt- og porteføljestyring. Ved å benytte vår ekspertise kan vi støtte organisasjonen med å etablere en PMO-funksjon som er tilpasset den enkelte organisasjons behov.

Noen av våre PMO tjenester er:

  • Implementering av effektive prosesser for prosjekt- og porteføljestyring basert på best practice modeller som PRINCE2, Agile og PMI
  • Opplæring og trening av ansatte innenfor prosjektstyring
  • Implementering av prosjekt- og porteføljestyringsverktøy for å øke prosjekt kontroll og sikre rapportering
  • Gi organisasjonen støtte og råd om prosjektrelaterte temaer
  • Overvåke tilstanden til organisasjonens prosjekter og endringsprogrammer og sikre at disse er i stand til å levere definerte forretningsmål

Ved å benytte vår PMO tjeneste vil vi jobbe med din organisasjon for å forbedre din prosjekt- og porteføljeledelse.

Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan definere din organisasjons behov for et PMO.