Strategisk prosjektplanlegging med MS Project Server/Project Online.

Hvordan sikre at dere velger de prosjektene som best støtter bedriftens strategi og som gir best mulighet for å oppfylle forretningsmål innenfor de gitte rammer man har?

Project Server/Project Online har funksjoner som støtter deg i porteføljeplanleggingen og i denne workshop ser vi nærmere på hvordan.

Her er temaene vi gjennomgår og diskuterer:

  • Definere typer av forretningsmål.
  • Opprette strategiske mål for organisasjonen
  • Rangere forretningsmålene mot hverandre
  • Samle målene i grupper
  • Knytte målene til prosjekter

Kjøre porteføljeanalyse som viser muligheten for å oppnå de strategiske forretningsmål innenfor budsjett og ressurstilgjengelighet.

Målgruppe: Denne workshopen passer for prosjektkontor (PMO) ledere og økonomisjefer som har ansvar for å sette sammen og/eller optimalisere bedriftens prosjektportefølje.

Workshopen arrangeres etter avtale og vi kan tilpasse gjennomføringen etter deltakernes ønsker.