Effektiv planlegging med MS Project i din brukssituasjon

1 dag + oppfølgende workshops etter ønske

Dette er en workshop for planleggere som ønsker å etablere og innarbeide god planleggingspraksis med MS Project som planleggingsverktøy.

Erfaring viser at god praksis må læres og deretter innarbeides over tid inntil praksisen sitter. Effektiv bruk av MS Project er nøkkelen til en bedre prosjekthverdag og grunnlaget for å få kvalitetsdata inn i porteføljestyringen.

I denne workshopen som kan følges av en serie oppfølgende workshops vil vi blant annet gjennomgå dette:

  • Riktig valg av oppsett og innstillinger – en vesentlig forutsetning for effektiv bruk
  • Hvordan kan et prosjekt bygges opp med aktiviteter, milepæler, i logiske faser og med god struktur
  • Hvordan bygge opp planen med passende detaljgrad, God bruk av tidsbetingelser og avhengigheter. Sjekklister.
  • Hvordan gjøre planen lett forståelig for prosjektdeltakerne
  • Opprettelse av maler for ulike prosjekttyper – så slipper du å gjøre de samme rutineøvelsene om igjen for hver plan
  • Praktisk ressurshåndtering med MS Project inklusive bruk av generiske ressurser og rullerende planlegging
  • Framdriftsstyring – kanskje det viktigste i hele prosjektstyringen
  • Rapportering – få fram riktig informasjon til alle interessenter på en enkel måte.

Målgruppe: Denne planleggingsworkshopen passer for MS Project brukere som vil planlegge i fellesskap og for planleggere som vil diskutere med andre og utveksle erfaringer.

Workshopen arrangeres etter avtale og vi tilpasser gjennomføringen etter deltakernes ønsker.