Introduksjon

Intersoft har et komplett kurstilbud innen planlegging og prosjektstyring med Microsofts EPM løsninger. Vi har valgt en praktisk tilnærming for å hjelpe planleggere og prosjektledere å kombinere teori og praksis.

Bruk av prosjektstyringsverktøy er et område hvor man kan spare mye tid ved å gå på kurs i stedet for å prøve seg fram. Våre innføringskurs i MS Project og Project Online gir deg en god start når du skal planlegge ditt prosjekt.

Når du har kommet lenger i verktøybruken kan en workshop hjelpe deg å planlegge mer effektivt, gjerne sammen med dine kolleger.

I vår workshop for strategisk prosjektplanlegging viser vi i praksis hvordan Project Online og Project Server kan hjelpe med å systematisere prosjektprioriteringen.