IMS Methodology: En velprøvd metodikk.


Gjennom mer enn 30 års fartstid har vi utviklet vår egen metodikk som kombinerer agile grunnprinsipper med vår dype kompetanse innen feltet prosjekt- og porteføljestyring. Denne metodikken kaller vi IMS Methodology og har til hensikt å fasilitere brukerinvolvering og forankring av løsningen. Vi gjør det gjennom et utvalg av workshops, slik at sluttproduktet reflekterer ønske og behovet til hele virksomheten.

Figuren viser hvordan IMS Methodology ser ut i praksis i dag. Hele prosessen starter med et oppstartsmøte hvor vi sammen med virksomheten legger grunnlaget for den fremtidige iterative implementeringsprosessen. På denne måten forankrer vi løsningen i virksomhetens organisasjon og legger grunnlaget for en vellykket implementeringsprosess.

Metodikken har sitt utspring fra behovet for en systematisk implementering og integrering av større systemer. Med utgangspunkt i dette behovet utviklet vi i Intersoft IMS Methodology som støtter seg på mantraet; «Start en prosess som drives av sin egen suksess». Dette mantraet har stått sentralt i IMS Methodology og er en grunnpilar vi har basert videre iterasjoner av metodikken på.

Intersoft har lang erfaring i å implementere prosjekt- og porteføljestyringsløsninger

Den iterative prosessen som følger oppstartsmøte, er essensiell for en vellykket implementering av prosjekt- og porteføljestyringsløsningen. Vi jobber målrettet mot delleveranser på områder hvor skoen trykker hardest. Slik vil man kunne oppnå merkbare resultater som gjør en eventuell omstillingsprosess enklere for virksomheten. For det er dette som er styrken til IMS Methodology: å fasilitere forankring av løsningen, gjennom iterative workshops som strekker seg over fagområdene:

• Planlegging og fremdriftsrapportering
• Porteføljestyring
• Prosjektprosessen / Virksomhetsprosess
• Samhandling
• Rapportering
• Ressursstyring
• Migrering

Listen over fagområder kan betraktes som en meny hvor vi sammen blir enig om hvilke områder som er mest aktuelle og i hvilken rekkefølge iterasjonene utføres i implementeringen. På denne måten sikrer vi at vi møter virksomhetens behov og samtidig implementerer en løsning som kan tas i bruk fra og med den første iterasjonen. Det er også tatt høyde for at virksomheten utvikler seg underveis og at man kan returnere til et fagområde på et senere tidspunkt.

Ved å kombinere våre konsulenters dype fag- og teknisk kompetanse med erfaring fra tilsvarende leveranser er vi sikret et resultat vi i Intersoft kan stille oss bak, som utgjør «beste praksis» og hvor virksomhetens behov står i sentrum.

Ta gjerne kontakt med oss for å lære mer om hvordan du kan komme i gang med en vellykket implementering av IMS PPM i din virksomhet!