Hvor mye bistand trenger din virksomhet?


En ny PPM-løsning krever alltid noe av dine brukere og din virksomhet. Formålet er at man skal jobbe på en ny måte, og spørsmålet er hvor moden man er for nettopp det - å endre måten man jobber på. Intersoft har 3 forskjellige nivåer på tjenesteleveransene basert på virksomhetens behov og modenhet: "Enkel implementering", "Full skreddersøm" og "IMS PPM Program". Alle tre måtene er basert på vår egen IMS Methodology, men med forskjellig nivåer av involvering og tilpasning av løsningen opp mot organisasjonen.

Enkel implementering er en standardisert tjenestepakke som følger vår egen-konfigurerte IMS PPM standard løsning. Denne tjenestepakken består av 6 møtepunkter med forhåndsavtalt agenda. De 4 første møtene er knyttet til den tekniske installasjonen samt enkel tilpasning av brukergrensesnittet. De to siste møtene fokuserer på brukeradopsjon. Hele pakken med IMS PPM og enkel implementering kan leveres på fastpris om ønskelig. Denne implementeringen er godt egnet enten som et utgangspunkt eller "oppstart", eller man kan se på det som en komplett leveranse med en forutsigbar ramme.

Full skreddersøm er også basert på vår egen metode "IMS Methodology". Denne implementeringsmetoden innebærer at kunden spesifiserer både hvilke prosesser man ønsker at løsningen skal dekke, samt har stor grad av påvirkning på hvordan løsningen skal utformes. Denne implementeringsmetoden er godt egnet når man vet hva man er ute etter, dersom man har unike prosesser eller krav som skal operasjonaliseres eller man allerede har godt innarbeidede prosesser eller kompetanse som løsningen bør tilpasses og ikke vice versa.

Sist, men ikke minst har vi vårt IMS PPM Program. Dette er en mellomting mellom enkel implementering og full skreddersøm. Programmet består av ett forhåndsavtalt sett med arbeidsmøter. Hvert arbeidsmøte dekker et eget tema innenfor PPM: Planlegging, Prosjektprosess, Rapportering, Porteføljestyring, Ressursstyring, Samhandling og Prosjektøkonomi. Disse arbeidsmøtene avholdes med 2 måneders mellomrom. I hvert arbeidsmøte vil man kartlegge gapet mellom dagens arbeidsmåte og ønsket arbeidsmåte. Man vil så enes om en plan for å oppnå ønsket arbeidsmåte. Kunden er selv ansvarlig for å utføre planen i perioden mellom hvert arbeidsmøte. Dette er godt egnet for virksomheter som ønsker en organisasjonsutvikling, som forstår at endring krever læring og som samtidig ønsker å oppnå endringen innenfor en forutsigbar ramme.