Implementering av Project Online i din organisasjon

Project Online er en skybasert totalløsning for prosjekt- og porteføljestyring. Løsningen kan brukes helt fra utvelgelsen av riktige prosjekt, til avslutning og gevinstrealisering.
Project Online har et kjent brukergrensesnitt og er enkelt konfigurerbart, slik at høy grad av tilpasning kan oppnås uten programmering. Project Online bygger på SharePoint Online og er en del av Office 365.

Som figuren viser, så støtter Project Online alle fagområder, for å sikre effektiv styring av prosjekter og porteføljer i organisasjonen.

Intersoft har lang erfaring i å implementere prosjekt- og porteføljestyringsløsninger med Project Server og i de siste årene også med Project Online.

Med våre spesialister gjennomfører vi et utvalg av workshops for å kartlegge behov og ønsker, noe som gir grunnlag for en systemkonfigurasjonen, samt bruksmåten og funksjonalitet.

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan du kan komme i gang med Project Online i din organisasjon…


Les mer om Project Online
Våre Kickstart pakker