Målet med compliance dashboards fra Intersoft er at organisasjonen skal kunne sikre konsistens i planleggingen og at prosjektporteføljen bidrar til forventede gevinster.

Flere og flere organisasjoner profesjonaliserer prosjektstyringen gjennom porteføljestyring og eventuelt et PMO («Project Management Office»). Virksomhetene ønsker å se på hele porteføljen av prosjekter samlet. Det stilles krav til både gevinstrealisering og selve gjennomføringen av prosjektene. Da er konsistent planlegging og compliance control nøkkelord.

Compliance dashboards fra Intersoft er et sett rapporter som hjelper organisasjonen å kontrollere og forbedre planleggingspraksis på tvers av prosjektene og aktivitetene. Dashboardene (eller rapportene) trekker ut og analysere data fra alle prosjekter. Disse dataene kan sammenstilles med avtalte KPI’er og selskapets strategi. På den måten får virksomheten innsikt i hele prosjektporteføljen, og derigjennom bedre beslutningsdata på et overordnet nivå. Prosjekter kan prioriteres både i forhold til strategi, økonomi og ressursbruk.

Man vil få bedre grunnlag til å lære av prosjektene, sikre en effektiv gjennomføring, samt øke muligheten for gevinstrealisering.

Compliance dashboards fra Intersoft kan tilpasses den enkelte virksomhet og kan leveres både som en rapportpakke eller dashboards.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer om Compliance dashboards