Styringsinformasjon på tvers av flere prosjektverktøy

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

Norwegian Special Mission (NSM) leverer løsninger for overvåkning og kalibrering av flyplasser fra fly. Ved å ha tette relasjoner og strategiske partnere og leverandører i et øko-system kan NSM levere nøkkelferdige komplette løsninger for formålet. NSM operer globalt og er verdensledende innen sitt marked.

NSM er en prosjektbasert organisasjon og har både leveranseprosjekter og interne prosjekter. Begge kategoriene av prosjekter styres nå med løsninger levert av Intersoft Management Systems.

«Bistanden og rådgivningen fra Intersoft har bidratt til både å modne vår egen organisasjon og sikre fremdrift i prosjektet.» sier Pål Eriksen i NSM.  «Det er først når vi får med menneskene at vi får til en endring. Dette har Intersoft vært en katalysator for å få til.»

NSM har definert Project Online som sin kjerneløsning i styringen av alle prosjekter. Det innebærer at alle data skal samles her. I utviklingsavdelingen brukes Jira for detaljplanlegging. Timeregistreringene derfra hentes ut og legges inn i løsningen automatisk. På den måten samles alle påløpte timer og man får en samlet oversikt over fremdrift.

«Timefangsten og fremdriftsoversikten gir helt vesentlig styringsinformasjon. Med denne informasjonen tilgjengelig i oversiktlige rapporter settes NSM i stand til å ta gode beslutninger og de rette tiltakene for å sikre at prosjektene fullføres innenfor de avtalte rammene» sier Pål.

Intersoft har levert rådgivning og bistand knyttet til implementeringen av Microsoft Project Online. Implementeringen har gått i henhold til plan og forventning, og blitt utført over en periode på et år.

 

About the Author