Statnett bygger prosjektstøtte med Intersoft

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

Statnett benytter blant annet Microsofts sine løsninger for prosjekt- og programstyring. Nå skal dette arbeidet trappes opp og Intersoft er hyret inn. 

Intersoft skal bistå med oppsett og implementeringen av Microsoft Project Server. Løsningen skal tilpasses kundens prosjektprosess og porteføljestrategi. God brukervennlighet og et kjent brukergrensesnitt fra andre Microsoftverktøy (som Office) muliggjør effektiv adopsjon og suksess. Statnett har den siste tiden ferdigstilt arbeidet med å definere sin prosjektprosess i IT-avdelingen. Det er da også her man nå skal gjennomføre pilotprosjektet med Intersoft og Project Server.

Formålet med prosjektet, er blant annet å evaluere gevinstmuligheter på områder som felles ressursstyring, helhetlig forvaltning av prosjektene i en portefølje, og sist men ikke minst en rasjonell og effektiv prosjektstyring. Gevinstene på disse områdene vil være større jo mer av organisasjonen som tar løsningen i bruk.

Avhengig av utfallet av pilotprosjektet vil Statnett også vurdere en oppgradering til Microsoft Project Online og eventuelt å anvende løsningen også utenfor IT-avdelingen.

Intersoft ser frem til å ta fatt på arbeidet.

About the Author