Standard Norge får unik innsikt og høyere verdi ut av dataene med kompetanse fra Intersoft og Microsoft Power BI

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser, Uncategorized

«Rapportene vi har utviklet sammen med Intersoft har forenklet hverdagen og økt verdien av dataene vi allerede har i våre databaser» sier Ole Einar Nyberg, Økonomiavdelingen i Standard Norge

Norsk Standard

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Standard Norges medlemmer er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Ole Einar Nyberg, Standard Norge
Power BI for rapportering

Standard Norge har tatt i bruk Microsofts Power BI løsning for rapportering. En av de store fordelene med dette verktøyet er hvordan man relativt enkelt kan lese data fra flere datakilder og sette dette sammen i en rapport. Rapportene Intersoft har utviklet henter data fra 5 forskjellige datakilder; fra timerapportering, prosjektstyring, regnskap, historiske data med mer. Disse dataene har blitt «vasket» som en del av utviklingsprosessen. Dette gjør at man er sikret høy kvalitet og har tillit til rapportene – noe som er helt essensielt. Ved å sette dataene sammen får man unik innsikt i virksomheten og kan følge opp bedre. Man finner raskere ut hvor det er behov for tiltak og hvor virksomheten går bra.

Forståelse og sterk kompetanse

«Intersoft har vist en meget sterk evne til å forstå vår virksomhet og på den måten skapt verdi i dataene i rapportene. I tillegg har konsulentene i Intersoft sterk kompetanse og kapasitet til å utvikle selve rapportene i Power BI slik at disse blir visuelt gode og presenterer dataene på en pedagogisk og intuitiv måte» sier Ole Einar.

«Jeg er imponert over  konsulentene som har jobbet i dette prosjektet. De har vist stor evne til forstå kunden, skape et godt samarbeidsklima og dermed kunne utnytte sin kompetanse på selve Power BI verktøyet til det fulle. Som konsulent må du både vise mellom-menneskelige evner og fagkompetanse. Det opplever jeg at vi har fått bekreftet at vi har» sier Knut Andreas Strøm-Gundersen, Managing Partner i Intersoft.

Prosjektstyringsløsningen IMS PPM

Standard Norge har også startet arbeidet med å implementere en prosjektstyringsløsning fra Intersoft, IMS PPM Power App, basert på Microsofts Power Platform.

Intersoft Management Systems AS er Microsoft Norges Gold Partner på Prosjekt- og porteføljestyringsløsninger. Intersoft har levert rapporteringsløsninger basert på både Power BI og Excel. Rapportene har gjerne sitt utspring i prosjektstyringsløsningene, men er som oftest også knyttet til flere datakilder, som for eksempel regnskap og timeregistreringsløsninger. Intersoft har levert PPM-løsninger til det norske markedet i mer enn 30 år, og har en stolt tradisjon med å betjene Norges aller største virksomheter, innenfor både offentlig og privat, med Microsoftbaserte PPM-løsninger.

About the Author