Skanska Norge får erfaringstall inn i Microsoft Project

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

Intersoft har samarbeidet med Skanska Norge i over 15 år. I løpet av den tiden har flere forbedringer og utvidelser til MS Project sett dagens lys.

Skanska Norge er en ledende entrepenør i det norske markedet, og bygger blant annet skoler, veier, sykehus, boliger og næringslokaler. Skanska sin visjon er «Vi bygger for et bedre samfunn».

Skanska anvender i dag MS Project til prosjektstyring i flere deler av selskapet; herunder også Næringsutvikling, og Intersoft er stolte av å kunne levere løsninger til denne virksomheten.

Intersoft har levert tilpasninger og tilleggsfunksjonalitet til MS Project – for å gjøre den bedre egnet til å styre prosjektene i bygg og anleggsvirksomhet. Den første løsningen som ble laget gjorde det mulig å hente inn erfaringstall fra tidligere prosjekter i nye planer utarbeidet i MS Project. På denne måten fikk man bedre treffsikkerhet på estimater samtidig som man effektiviserte selve planleggingsarbeidet.

Senere har Intersoft laget en løsning for å visualisere de forskjellige fagområdene som er planlagt i et prosjekt. Her støtter løsningen seg på standard NS3450. Dette er nå implementert slik at man enkelt – i GANTT bildet – ser de forskjellige fagområdene opp mot hverandre. Lesbarheten i planen er dermed forbedret, noe som forenkler hverdagen i prosjektet.

Dersom du ønsker å høre mer om hvordan Intersoft kan øke verdien på din prosjekt- og porteføljestyringsløsning, eller hjelpe med prosjektplanlegging, kan du kontakte oss her.

About the Author