ROR-IKT implementerer IMS PPM; Intersofts Prosjekt- og Porteføljestyringsløsning som er 100% basert på Microsoft Power Platform

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

ROR-IKT implementerer IMS PPM; Intersofts Prosjekt- og Porteføljestyringsløsning som er 100% basert på Microsoft Power Platform

ROR-IKT er første norske interkommunale selskap som setter opp Intersofts Prosjekt- og porteføljestyringsløsning på Microsoft Power Platform                                   

ROR-IKT er en interkommunal IKT-organisasjon for kommunene Aukra, Molde, Rauma og Vestnes med hovedkontor i Molde.   Selskapet leverer IKT-tjenester til sine fire eierkommuner og skal sørge for at kommunene mottar stabile tjenester og gode framtidsrettede totalløsninger.

«Løsningen skal bidra med bedret beslutningsgrunnlag og informasjon gjennom bedre oversikter og rapportering.» sier Avdelingsleder for tjenesteutvikling og virksomhetsarkitektur – Thormod Spilling – i ROR-IKT.

Målsetningen med implementeringen er å gi ROR-IKT, og etter hvert eierkommunene, en løsning som gir en effektiv og forutsigbar styring av prosjektene og prosjektporteføljen. Løsningen skal bidra til å høyne kvaliteten på gjennomføringen av prosjektene og kunnskapsbygging innenfor fagfeltet (prosjekt- og porteføljestyring). Man vil sikre gode forutsetninger og rammer for å få en enhetlig arbeidsmetodikk, og operasjonalisere eierstyringsprosessen samt få presis rapportering.

IMS PPM er Intersofts nye prosjekt- og porteføljestyringsløsning som er 100% basert på Microsofts Power Platform. Den inkorporerer Teams, Power BI, Project for the web og Power App på en sømløs måte som gjør den både brukervennlig og kostnadseffektiv

Ønsker du å høre mer om IMS PPM eller vårt samarbeid med ROR-IKT? Ta kontakt.

About the Author