Vi er gode på ressursstyring og ressursallokering


I de fleste virksomheter og prosjektporteføljer opplever vi flaskehalser og knapphet på ressurser. Med IMS PPM har du mulighet til å allokere (planlegge) med både generiske og faktiske ressurser. På den måten kan du få oversikt og forutsigbarhet på når ressursene er planlagt anvendt og du kan bedre hensynta virksomhetens kapasitet.

Vi hjelper deg med..


.. å få god oversikt over tilgjengelige ressurser, og identifisere flaksehalser og avhengigheter. Du vil oppleve mindre frustrasjon og mer fornøyde medarbeidere. Stikkord er ressursstyring.

Høres dette interessant ut? Kontakt oss her

Intersoft kjennetegnes på spesialkompetanse på å se prosjektporteføljen i en bedriftssammenheng, kombinert med ekspertise på Microsoft's systemløsninger.

Intersoft kan levere tjenester av alle slag innen prosjektstyring og porteføljestyring, men vi har et hovedfokus på å implementere prosjekt- og porteføljeløsninger hos våre kunder.

Vårt mål er å bistå med gode prosesser og overføre vår kompetanse til kunden, slik at de kan ta dette videre internt. Vi går så langt som å si at vi er de beste, og eneste i Norge, med så mange som 30 års erfaring og kompetanse.Knut Andreas Strøm-Gundersen, CEO / Daglig leder

Et utdrag referanser relatert til ressursstyring

  Et utvalg fornøyde kunder

  Intersoft har levert Project for the web til Jotun
  Intersoft har levert Project for the web og MS Project til Skanska
  Intersoft har levert Project for the web og MS Project til Hydro
  Kongsberg – En fornøyd kunde etter leveranse av Project for the web og MS Project
  DNV – En fornøyd kunde etter leveranse av MS Project og Project for the web

  Ønsker du å komme i gang med ressursplanlegging?


  Ring oss på 22 22 63 00 eller fyll ut skjemaet – og du vil høre fra oss innen kort tid.

  Send oss noen linjer her

  Forespørsler fra landingssider
  Sending