DNV GL

Christian Albretsen

Ved å kombinere teknisk og operasjonell ekspertise med metoder for risikohåndtering og dyptgående industriell kunnskap, setter DNV GL sine kunder i stand til trygt å fatte beslutninger og iverksette tiltak. DNV GL arbeider innen mange industrigrener og har et spesielt … Read More