Rapportpakke i prosjektstyringsløsningen IMS PPM

Marius AasenFunksjonalitet, Nyheter, Produkter, Uncategorized

Etter forespørsel om mer relevante rapporter i vår egen prosjektstyringsløsning, IMS PPM, har vi i Intersoft utviklet en rapportpakke. Rapportpakken består av generelle rapporter innenfor områder som man typisk pleier å rapportere på. I første omgang er det laget rapporter innen risiko og gevinster.

Rapportpakken er, i motsetning til standardpakken fra Microsoft, skreddersydd for IMS PPM. Dette betyr at det under utformingen av rapportene er tatt spesielt hensyn til hva slags data som kan hentes ut og hvilket design som er best egnet for å presentere dataene på en oversiktlig måte. Dette vil være med på å tilpasse din løsning i enda større grad og bidra til at dere får mer nytteverdi av å bruke løsningen.

De visuelle elementene, tabellen og informasjonskortene er dynamiske. Dette betyr at du kan trykke på de elementene som du ønsker å se, og oppdatere hele rapporten til å kun vise det du trenger, når du trenger det.

Alle rapportene har det til felles at de har noen utvalgskriterier øverst, noen visuelle elementer i midten og en oppsummerende tabell nederst. Dette er et bevisst valg ikke bare for å gjøre rapportene så oversiktlige som mulig, men også for at det skal være en rød tråd gjennom hele rapportpakken. Når du har blitt vant med å bruke en rapport skal det være uproblematisk å kunne ta i bruk en ny.

Rapportpakken er under kontinuerlig utvikling, og det er planlagt å utvide pakken med følgende rapporter:

  • status
  • endringer
  • ressursallokering
  • milepæler
  • fremdrift
  • prosjektøkonomi

Vi ønsker å lage en rapportpakke som har størst mulig nytteverdi for dere. Er det derfor en rapport du gjerne skulle ha hatt i løsningen ser vi fram til å høre fra deg!

About the Author