Prosjektstyringsverktøy for alle

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

MSIgnite2018

Forrige uke, på Microsoft Ignite, annonserte Microsoft mye ny spennede funksjonalitet i prosjektstyrings-løsningene de leverer. Alle ny funksjonalitet er tuftet på følgende visjon:

Vi har beskrevet funksjonaliteten og dens implikasjoner med egne ord nedenfor. Vi vil dog veldig gjerne diskutere dette med dere, så kontakt oss gjerne!

Fremtiden
Microsoft har en visjon om at prosjektene selv skal beslutte hvilke verktøy som er best egnet for sitt prosjekt. Deres nye løsning legger opp til at prosjektene kan anvende eksempelvis Planner, Project Online, Azure boards eller andre applikasjoner. Man erkjenner at forskjellige type prosjekter, trenger forskjellig type verktøy avhengig av kompleksitet, type prosjekt osv.. Samtidig annerkjenner man også at flere og flere oppgaver blir organisert i prosjekter og således at flere og flere medarbeidere er prosjektledere fra tid til annen. Med andre ord er behovet for prosjektstyringsverktøy økende samtidig som ønsket om mangfold er større.

Microsoft annerkjenner også at det er et økende krav at løsningen er brukervennlige og intuitive. Samtidig må løsningen gi systemstøtte for til dels komplekse og store prosjekter og prosesser. Den nye løsningen må også støtte ledelsens krav om å kunne få god tilgang til overordnet beslutningsinformasjon og analyse.

Ny arkitektur
Ovennevnte beskrivelse av behovet har gitt produktutviklingsteamet hos Microsoft noen utfordringer, som ikke nødvendigvis lar seg løse kun med ny funksjonalitet på toppen av den allerede eksisterende Project Online løsningen. Man har derfor besluttet å legge en ny arkitektur til grunn – basert på Common Data Services (CDS).

Utviklingsteamet er i gang med å utvikle en ny prosjekt og porteføljestyringsløsning basert på den nye plattformen. Microsoft har valgt en agil tilnærming og vil således legge ut ny funksjoanlitet suksessivt i tiden fremover etter lansering av første versjon. Den nye funksjonaliteten vil løpende kobles til Project Online.

All informasjon i nye Project (Project er navnet til den nye Microsoft løsningen) vil bli lagret i Common Data Services for Apps. Det er den samme plattformen som i dag brukes av Dynamics 365. På toppen av denne palttformen vil den nye Power plattformen til Microsoft (Flow, Power Apps og Power BI) brukes for å støtte opp om virksomhetens forretningsprosesser, rapport behov og intergrasjoner.

Microsoft Power Platform

Project Online og Dynamics 365
Den nye felles plattformen innebærer at Project Online og Dynamics 365 vil kunne fungere mer integrert i fremtiden. Project Online vil kunne dra fordel av funksjoner som allerede er tilgjengeliggjort for Dynamics 365 og vice versa.

Dagens Project Online har en meget sterk planleggings løsning som vil bli skrevet om for den nye plattformen. Project Online inkluderer også porteføljestyring, fremdriftsrapportering, samhandlingsrom, ressursstyring med mer. I tillegg har man noen prosjektstyringsmuligheter i Dynamics 365 i Project Service Automation modulen. Denne funksjonaliteten vil passe fint inn i nye Project.

Roadmap fremover
Utviklingsteamet har startet utviklingen, og noe er allerede lansert.

Project Home
Project Home er en «hub» hvor du til enhver tid har en oversikt over alle prosjektene du jobber med per nå. Slik løsningen fungerer per i dag, ser du alle prosjekter fra dagens Project Online løsning. Fremover vil denne «hub’en» også kunne inkludere prosjekter fra Planner, Azure Boards og så videre.

Roadmaps
En av de neste funksjonene vi venter på er Roadmap. Dette er en porteføljeoversikt som vil vise en oversikt over summen av prosjekter, og således gi god styringsinformasjon for ledelsen. Denne vil hente informasjon fra dagens Project Online i første omgang. Senere kan vi også her forvente at vi vil få inkludert prosjekter som styres i andre verktøy, på samme måte som Project Home.

Project Roadmap

Nye Project
Det neste store vi venter på etter de allerede nevnte funksjonene er en re-design av den web-baserte planleggingsfunksjonaliteten vi kjenner fra dagens Project Online. Det har ikke blitt kommunisert noe lanseringstidspunkt for dette utover at vi kjenner til strategien om å lansere funksjoner i en agil prosess fremover. Nedenfor ser dere en kladd av hvordan funksjonen kan se ut, men vi vektlegger at dette er en kladd.

Modern Project

Hva skjer med dagens Project Online?

Mange av dere vil lure på hva som skjer med dagens Project Online og den investeringen dere har foretatt dere med å sette opp denne løsningen tilpasset deres virksomhet og prosesser. Vi har ingen signaler på at Project Online vil forsvinne med det første. Det er mange som også har eldre «on-prem» løsninger som fungerer fint. Dette er gode løsninger som fungerer fint og gir stor nytteverdi til brukere og bedrifter. Vi vil fortsatt støtte dere, samtidig som vi vil bygge kompetanse på den nye teknologien og løsningen slik at vi kan bistå dere når og dersom dere ønsker en migrering til nye Project. Mye av den nye funksjonalitetn vil også tilgjengeligjøres på dagens versjoner av Project Online – hvilket jo er en fin måte å gradvis tilnærme seg nye Project.

Lisensene på Project Online vil inkludere den nye funksjonaliteten slik at dere kan ta i bruk den nye løsningen og ny funksjonalitet uten økte lisenskostnader. Vi vil bistå dere med å finne rett tidspunkt for å en migrering til nye Project dersom det er ønskelig. Her må vi kartlegge behovet for systemstøtte opp mot tilgjengelige funksjoner i de nye løsningene løpende. Vi har ikke fanget opp noen signaler på når man antar at nye Project er like funksjonsrik som dagens Project Online, og trolig vil de to løsningen aldri bli helt identiske. Samtidig er behovene forskjellige hos dere.

Vår vurdering er at det fortsatt vil være måneder og år før den nye løsningen vil kunne anvendes av majoriteten av dagens Project Online brukere. Det være sagt, kan man ta i bruk det nye parallellt med at man bruker dagens Project Online for å være «tett på ballen». Microsoft har lovet oss at brukerne vil få påvirkning på hvordan den nye løsningen utvikles. Det kan således være gode grunner til å ta nye Project i bruk, om enn i liten skala.

Hva om man starter opp med ProjectOnline i disse dager?
For virksomheter som starter opp med Project Online i disse dager anbefaler vi at man gjør dette som planlagt. Vi anbefaler dette fordi den nye løsningen vil ta lang tid før den er moden og har tilstrekkelig funksjonalitet. Virksomheten og brukerne vil bli familiære med prosjektledelses- og porteføljestyringsverktøy. Samtidig har Microsoft lovet oss at det skal komme en mirgreringsløsning som vil kunne overføre data fra den ene løsningen til den nye. Sist men ikke minst, den nye løsningen vil være inkludert i lisensprisen på dagens Project Online.

Hvis du ønsker å vite mer om Project Online og hva som kommer, må du veldig gjerne ta kontakt med oss. Nedenfor har vi lagt inn noen nyttige lenker til mer informasjon fra Microsoft.

About the Author