Prosjektprosesser i IMS PPM Power App

Ida Christin EriksenNyheter

Vår IMS PPM Power App, som bruker Project for the web som planleggingsverktøy, kan enkelt tilpasses med den eller de prosjektprosessene du har behov for. Med mulighet for multiple prosesser kan man enkelt bytte prosjektmodell avhengig av hvilken type prosjekt man jobber med. For eksempel kan man ha en avansert prosess som krever godkjenning før overgang til en ny fase og man kan ha en enklere prosess som kun inneholder informasjon om hver fase. Dette gjør det enklere å drive prosjektplanlegging og prosjektstyring når man har ansvar for flere prosjekter!

Til nå har vi tilbudt Prosjektveiviseren i vår standard-pakke, som er basert på PRINCE2 og er den anbefalte prosjektmodellen for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlig virksomhet. Vi har nå utvidet prekonfigurasjonene og kan i tillegg til IMS PPM Power App også tilby IMS PPM: PRINCE2. Dette er en generisk prosjektmodell som kan tilpasses og benyttes av alle typer prosjekter.

PRINCE2 modellen inneholder fire faser:

  • Forprosjekt
  • Initieringsfase
  • Påfølgende leveransefase(r)
  • Endelig leveransefase

Den tredje fasen kan gjentas så mange ganger som nødvendig for det aktuelle prosjektet. Videre inneholder alle fasene informasjon om de ulike prosessene som er aktuelle, samt en sjekkliste som må fylles ut før man kan gå videre til den neste fasen.

IMS PPM PRINCE2 leveres til fast pakkepris, så på denne måten kan du komme raskt i gang og holde implementeringskostnaden på et minimum. Ta kontakt for å høre mer om IMS PPM PRINCE2, eller hvordan vi kan tilpasse løsningen til dine prosjektprosesser.

About the Author