IMS PPM Prosjektveiviseren: Prosjekt- og porteføljestyring på Teams og Power Platform

Connie NordengenNyheter

I desember 2020 valgte ROR-IKT* å implementere Intersofts nye prosjekt- og porteføljestyringsløsning – IMS PPM Prosjektveiviseren, som er sømløst integrert med blant annet Teams. Det samme gjorde Hammerfest Kommune litt senere i vinter. Begge virksomhetene vektlegger brukervennlighet, helhetlig integrasjon med Teams og moderne IT-plattform når de begrunner sitt valg av løsning. I tillegg til standardløsningen har Intersoft i våres laget en egen ny funksjon for å velge ut og importere de hensiktsmessige dokumentmalene per prosjekt samtidig som man oppretter prosjektet. Denne funksjonen har Hammerfest Kommune nå til test.

Hvis du ønsker å høre mer om hvorfor ROR-IKT valgte IMS PPM Prosjektveiviseren og hva en implementering av løsningen innebærer for din virksomhet bør du melde deg på Microsofts webinar den 1. september her:

https://mktoevents.com/Microsoft+Event/285969/157-GQE-382

*ROR-IKT er et IKS eid av de fire vestlandskommunene Rauma, Molde, Aukra og Vestnes.

About the Author