Project Online får en forbedret lisensstruktur

Elisabeth Varpe WallemNyheter

Project Online lisensstruktur

Endringer i strukturen

Microsoft har gjort en fullstendig reorganisering av lisensstrukturen og navngivningen til Project Online, gyldig fra 1. august 2016.

Mens du så langt har hatt lisensene Project Lite, Project Online, Project for Office 365 og Project Online med Project for Office 365, vil det nå være kun tre lisenser.

De nye lisensene er Project Online Essentials, Project Online Professional og Project Online Premium. Alle nye avtaler opprettet f.o.m 1. august vil bruke den nye lisensstrukturen.

I tabellen under finner du en oppsummering av hva de forskjellige lisensene inneholder.

Project Online New SKU's

De nye lisensene

De nye lisensprisene kommer på Microsoft sine sider meget snart.

Den viktigste endringen er for de som i dag har en ren Project Online lisens (uten Project for Office 365). Denne lisensen forsvinner og blir erstattet av Project Online Professional eller Premium, avhengig av hvilken funksjonalitet du har behov for (se over). Project Online Professional lisensen er litt dyrere enn dagens Project Online, men da har du også tilgang til MS Project klienten.

Project Lite erstattes direkte av Project Online Essentials, mens de som nå har kun Project for Office 365 får webfunksjonaliteten inkludert med Project Online Professional.

Project Online Premium er et verktøy for de som skal drive med planlegging for organisasjonen, på et mer overordnet nivå.

Så hva betyr det for deg som har Project Online allerede?

Har dere allerede en aktiv lisensavtale på Project Online, vil denne fortsette uendret ut avtaleperioden. Når avtaleperioden går ut, vil du bli overført til de nye lisenstypene dersom du velger å fornye avtalen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på rundt den nye strukturen.

About the Author