Project for the web, ny prosjektstyringsløsning!

Connie NordengenNyheter

I november lanserte Microsoft ett nytt planleggingsverktøy i «PPM-familien» (per i dag bestående av blant annet Project Online, MS Project, Dynamics PSA, Project Server og Planner): Project-for-.the-web.  Verktøyet sier en del om hva vi tror blir fokusområdet fremover og setter de andre PPM-løsningene i en tydeligere sammenheng. Det er uttalt at løsningen på sikt vil erstatte planleggingsmodulen i dagens Dynamics PSA

Hva er nytt?

I tillegg til et stort visuelt løft, er en stor (kanskje den største?) endringen er at Project-for-the-web er basert på Microsofts nye Power Plattform og CDS (Common Data Services). Dette innebærer at den fungerer tett og sømløst med øvrige verktøy som Power Apps, Power Automate (tidl. Flow), Power BI og ikke minst Teams og Dynamics365. Dette oppfatter vi som en anerkjennelse av prosjekt- og porteføljestyring som en helt sentral del av forretningsvirksomheten ved at Project-for-the-web nå er en del av både plattformen for fremtidig «Modern Workplace» (f.eks. Office365) og «Business Applications» (f.eks. CDS). En annen endring er at den nye løsningen vil følge ett agilt utviklingsløp. Det vil slippes ny funksjonalitet løpende og vi vil se løsningen vokse frem i månedene og årene som kommer.

Funksjonalitet

Hvor hører så løsningen hjemme – sett fra et mer funksjonelt perspektiv? Dagens løsning er skybasert og tilbyr relativt enkle planleggingsfunksjoner. Utover den tradisjonelle gantt-visningen, har vi fått en listevisning og ikke minst ett kanban-brett tilsvarende Planner. I tillegg fungerer løsningen på Teams. På den måten oppfatter vi at løsningen hører hjemme ett sted mellom Planner og MS Project hvor man utøver relativt enkel planlegging; flere muligheter enn Planner, men ikke like funksjonsrik som MS Project-klienten. Med hensyn til samhandling så åpner Teams-integrasjonen for mye, samtidig som eierstyringsmulighetene («Governance») per nå er begrenset.

PMO og porteføljestyring

Project-for-the-web fungerer sammen med Microsoft Project Roadmap. Har vil man kunne få en samlet visuell oversikt over tidslinjen i prosjektporteføljen. Øvrig porteføljestyringsfunksjonalitet finnes foreløpig ikke. Dette området er naturligvis godt dekket av Project Online, og kan eventuelt utvikles i Power Apps. Dersom dette er interessant og du har behov innenfor dette området vil Intersoft kunne bistå og vi kan både vurdere hybrid-løsninger (Project Online + Project-for-the-web) eller egenutviklede Power Apps basert på Microsofts standard rammeverk for dette.

 

Dersom du ønsker å høre mer om den nye løsningen og hvordan den eventuelt kan dekke dine behov må du gjerne kontakt oss her.

About the Author