Project%20Server%20Plus%20logoPS+ har nå blitt Edison 365 Projects

Intersoft har jobbet med Microsoft sine prosjektverktøy siden 1990. Først var det bare MS Project, så kom Project Server og nå har du også skyløsningen Project Online.

I hele denne tiden har vi holdt øynene åpne for partnerløsninger som gir kundene våre så store fordeler at vi anbefaler dem å implementere dem.

Nå er vi stolte av å kunne si at vi har funnet løsninger som gir en utrolig stor merverdi for brukerne, og PS+ er en slik løsning.

PS+ er bygd på bakgrunn av over 10 års erfaring med Project Server og Project Online, er i bruk hos hundrevis av kunder og løsningen har også vunnet flere Microsoft priser.

Microsoft Project Online er i seg selv et verktøy som dekker veldig mange områder innen prosjekt og porteføljestyring, men med PS+ får du et helt knippe med nyttig ekstrafunksjonalitet. Dette er en av grunnene til at vi har integrert PS+ i de nye produktene vi tilbyr kundene våre.

Hvorfor PS+?

PS+ inneholder både funksjoner som gjør brukergrensesnittet enklere og mer intuitivt (f.eks Navigator) og utvidet funksjonalitet på områder som har vært etterspurt (f.eks Agile). I tillegg inneholder løsningen mange av de rapportene brukere jevnlig ber om.

Under finner du en oppsummering av PS+ løsningen og hvordan den utvider Project Online perfekt, men vi anbefaler deg å se det live for å få det fulle inntrykket. Du kan registrere deg for en 2 timer gratis workshop.

Helt nederst på denne siden vil du også finne en tabell som gir en totaloversikt over hvilken funksjonalitet som ligger standard i Project Online, og hvilke ekstra muligheter du får med PS+

Brukergrensesnittet

Siden Project Online er en del av Office 365, vil brukergrensesnittet være noe av det samme. Men siden løsningen inneholder såpass mye funksjonalitet, kan det være vanskelig å finne alt. Dette er løst i PS+

Navigator

Med PS+ Navigator får du en Project Online hjemmeside som gir deg tilgang til mye av funksjonaliteten i Project Online fra samme sted. Det er enklere for brukerne å finne fram og de kan også velge seg ut noen favorittprosjekter som det er ekstra enkelt å navigere til.

Agile

Project Online inneholder ingenting for enkelt å kunne planlegge agilt, annet enn noen tilpassede maler i MS Project. PS+ Agile er laget for å kunne støtte Agile planlegging og oppfølging i Project Online. Her får du mulighetene til å planlegge Sprinter med Features og Tasks.

I gjennomføringen av prosjektet vil Sprint-teamet gå inn i PS+ Agile for å jobbe med aktivitetene i Backlogen, for så å rapportere status på sprintene. Samtidig vil den tradisjonelle prosjektplanen og ressursplanleggingen være tilgjengelig.

PS+ Agile er ikke ment å være en erstatning for Jira, TFS eller den type verktøy, men det er en enkel inngangsportal til å ta i bruk agile metoder, og for mange vil dette dekke de behovene som finnes.

Risiko

Risk to issue escalator
I Prosjektområdet til et prosjekt vil du kunne registrere alle risikoene som hører til prosjektet. Det er også mulig å registrere Issues, men disse er ikke knyttet sammen.

Med PS+ Risk to Issue Escalator kan du opprette en eller flere Issues på bakgrunn av en Risk. Dermed vil det synes bedre hva som må gjøres for å minimere risikoene i prosjektet.

Risk matrix

Mange er vant til å se på risikoene til et prosjekt i en risikomatrise, hvor risikoene er plottet inn avhengig av hvor sannsynlig det er at problemet oppstår, og hvor ille det er hvis det skjer. PS+ Risk Matrix gir deg denne funksjonaliteten.

Rapportering

Rapportsenter
Standard Project Online har I utgangspunktet ingen ferdige rapporter. Med PS+ får du et rapportsenter, med et sett rapporter på både prosjekt- og porteføljenivå.

Project Highlights

En av de mest brukte rapportene er Project Highlight report, som gir en god statusoversikt på alle områder i et prosjekt. Dersom planen og listene holdes oppdatert, vil rapporteringen til ledelsen kun være ett klikk.

Work viewer

Work viewer er en drill down rapport hvor du får en oversikt over hvor mye arbeid ressursene dine har over tid, og hva de jobber på. Rapporten er fargekodet, slik at det er lett å se overbelastninger og ledige ressurser.

Resource forecast

Rapporten Resource Forecast gir enkle og oversiktlige visualiseringer av hvilke ressurser du har behov for, på tvers av alle prosjekter, for en tidsperiode.

Milestone Gantt

Prosjektsenteret i Project Online gir deg en oversikt over alle prosjektene, og du kan gå inn i planen for det enkelte prosjekt for å se de viktigste milepælene. Milestone Gantt fra PS+ gir deg en oversikt som både viser prosjektene totalt, og i samme visning milepælene.

Kvalitetssikring

Task auditor
Task Auditor går gjennom aktivitetene i prosjektet ditt og gir deg råd i forhold til beste praksis.

Project Assurance

Project Assurance gir en oversikt over kvalitet på status på tvers av alle prosjektene. Her vil du se hvilke prosjekter som har oppdatert status, hvilke som har kritiske risiko som ikke er tatt tak i mm.

Dependency

PS+ Dependency gjør det enklere å lage avhengigheter mellom prosjekter, ved at du slipper å bruke MS Project klienten og masterprosjekter. PS+ Dependency inneholder også en rapport som viser disse avhengighetene på tvers av prosjekter.