Metodikk og verktøy samlet på ett sted

Jobber dere etter Prince 2 metodikken, men har ikke et enhetlig verktøy som støtter dere?

Intersoft har brukt den kompetansen vi har på fag, metode og verktøy til å lage et verktøy til bruk i enkeltprosjektet, men som også gir en god oversikt totalt. Løsningen bygger på Microsoft Project Online, men har fått en påbygning som dekker behovene til en Prince 2 prosjektorganisasjon, i tillegg til at dere får både opplæring og løpende support.

Prince 2 løsningen består av følgende komponenter:

  • Project Online lisenser etter behov
  • Tilpasset brukergrensesnitt og funksjonalitet i Project Online
  • Mye ekstra funksjonalitet med PS+
  • Innledende workshop for å få inn organisasjonsspesifikk informasjon
  • Klasseromsopplæring av brukere (1 dag)
  • Administrasjon av løsningen
  • Support

Alt dette vil kunne være fordelt på en månedlig betaling, i stedet for en større implementeringskostnad. Og ikke minst, den månedlige kostnaden vil reflektere antall brukere for hver enkelt måned, så løsningen blir ekstra fleksibel og økonomisk i bruk.

Enkel porteføljeoversikt

Inngangsportalen til hvert prosjekt fungerer også som en oppdatert rapport for hele prosjektporteføljen.

Her kan du se status, fremdrift, ressursbehov og annen informasjon du ønsker oversikt over. Informasjonen kan grupperes og filtreres i visninger, så brukerne får dekket sine forskjellige informasjonsbehov.

Ferdige prosjektmaler

Prince 2 har et ferdig oppsett på aktiviteter som skal gjennomføres i ett prosjekt og en struktur i forhold til å organisere disse. Dette ligger selvsagt inne som standard, så du har et godt utgangspunkt når du oppretter et nytt prosjekt.

For å få en totaloversikt på ressursbehov, både innenfor ditt prosjekt og totalt sett for organisasjonen, legger du inn ressurser på enkeltaktivitetene i hvert prosjekt. Dette vil gi en detaljert behovsoversikt, og etter hvert som planene oppdateres vil også denne oppdateres dynamisk.

Fasene i et prosjekt

Vi har lagt inn en faseinndeling og en flyt i prosjektet som gjør at prosjektleder må følge metodikken og har de nødvendige hjelpemidlene, både i form av teori, sjekklister og dokumentasjon. Mellom hver fase vil det være noe informasjon som må fylles inn for å få lov til å gå videre. Før prosjektet flyttes til neste fase må det også godkjennes av en leder.

Dette reduserer risikoen for at du ikke har all nødvendig informasjon, og gir nye prosjektledere mulighet til å ta del i all opparbeidet kunnskap i organisasjonen.

Samarbeid i prosjektet

Ofte består et prosjekt av informasjon som er spredd på hver enkelt prosjektmedarbeider sin PC, det er en uoversiktlig mengde med regneark på forskjellige områder og huskelister finnes på alt fra gule lapper til egne prosjektplaner. Her får prosjektet sin egen arbeidsflate, hvor alle som jobber i prosjektet kan lese og bidra.

I dette arbeidsområdet kan du legge inn alt av sjekklister, analyser, kontaktinformasjon, dokumenter og annen informasjon, tilgjengelig for alle. Men det er selvsagt mulig å begrense tilgangen til bestemte områder, som f.eks. til kontraktsdokumentene. Du vil også finne en felles «notatblokk» for hele prosjektet.

Oppdaterte rapporter

Siden alt i løsningen henger sammen, vil det ikke lenger være det samme behovet for å utarbeide rapporter. Rapportene vil bygge på faktiske data, både for det enkelte prosjekt, og på tvers av prosjektene.

Vi gleder oss til å vise dere hvordan dere kan spare både tid, frustrasjon og penger ved å bruke Prince 2 løsningen. Kontakt oss for en gratis kartleggingsworkshop.