Få totaloversikt over byggeprosjektene på en enkel måte

Har dere mange prosjekter og ressurser, og mange verktøy for å forsøke og få en oversikt?

Intersoft har brukt den erfaringen vi har med å jobbe sammen med byggebransjen til å lage et totalverktøy som kan brukes i enkeltprosjektet, men som også gir en god oversikt totalt. Løsningen bygger på Microsoft Project Online, men med en påbygning og et opplegg for opplæring og support for å støtte dere gjennom hele livssyklusen.

Kickstart Bygg Project Online består av følgende komponenter:

  • Project Online lisenser etter behov
  • Tilpasset brukergrensesnitt og funksjonalitet i Project Online
  • Innledende workshop for å få inn organisasjonsspesifikk informasjon
  • Klasseromsopplæring av brukere
  • Administrasjon av løsningen
  • Support

Alt dette vil være fordelt på en månedlig betaling, i stedet for en større implementeringskostnad. Og ikke minst, den månedlige kostnaden vil reflektere antall brukere for hver enkelt måned, så løsningen blir ekstra fleksibel og økonomisk i bruk.

Prosjektsenter Bygg Project Online

Enkel porteføljeoversikt

Inngangsportalen til hvert prosjekt fungerer også som en oppdatert rapport for hele prosjektporteføljen.

Her kan du se status, fremdrift, ressursbehov og annen informasjon du ønsker oversikt over. Informasjonen kan grupperes og filtreres i visninger, så brukerne får dekket sine forskjellige informasjonsbehov.

Forenklet detaljplanlegging

I mange prosjekter er det ikke et behov for veldig detaljerte planer, men du må likevel ha en oversikt over aktiviteter, avhengigheter og ressursbehov.

Løsningen er tilpasset planlegging direkte i web-grensesnittet, hvor estimatene på timer gir oversikt over hvor mange ressurser av hver enkelt faggruppe du har behov for.

Den samme oversikten kan du selvsagt få på tvers av prosjektene, så du kan se det totale ressursbehovet framover i tid. Og selvsagt kan du velge å inkludere også de anbudene du har levert, men som ikke er besluttet ennå.

Ressursbehov Bygg Project Online
Arbeidsflyt Bygg Project Online

Fasene i et prosjekt

Vi har lagt inn en flyt i prosjektet som gjør at prosjektleder må gå gjennom noen sjekklister mellom hver fase, for å få lov til å gå videre.

Dette reduserer risikoen for at du ikke har all nødvendig informasjon, og gir nye prosjektledere mulighet til å ta del i all opparbeidet kunnskap i organisasjonen.

Samarbeid i prosjektet

Ofte består et prosjekt av informasjon som er spredd på hver enkelt prosjektmedarbeider sin PC, det er en uoversiktlig mengde med regneark på forskjellige områder og huskelister finnes på alt fra gule lapper til egne prosjektplaner. Her får prosjektet sin egen arbeidsflate, hvor alle som jobber i prosjektet kan lese og bidra.

I dette arbeidsområdet kan du legge inn alt av sjekklister, analyser, kontaktinformasjon, dokumenter og annen informasjon, tilgjengelig for alle. Men det er selvsagt mulig å begrense tilgangen til bestemte områder, som f.eks. til kontraktsdokumentene. Du vil også finne en felles «notatblokk» for hele prosjektet.

Statusrapport Bygg Project Online

Oppdaterte rapporter

Siden alt i løsningen henger sammen, vil det ikke lenger være det samme behovet for å utarbeide manuelle rapporter. Rapportene vil bygge på faktiske data, både for det enkelte prosjekt, og på tvers av prosjektene.

Vi gleder oss til å vise dere hvordan dere kan spare både tid, frustrasjon og penger ved å bruke BYGG PWA løsningen. Kontakt oss for en gratis kartleggingsworkshop.