Vil dere jobbe agilt, men samtidig gi ledelsen en god oversikt på tvers av prosjektene?

Vil dere ta i bruk agile prinsipper, men er ikke klar for de store, komplekse løsningene?

Intersoft har, sammen med CPS, utarbeidet en løsning hvor alle prosjektene i organisasjonen kan planlegges på tradisjonell måte, men hvor hver sprint kan deles opp agilt, med et enkelt brukergrensesnitt. Du kan dra nytte av alt innhold i Microsoft Project Online, men i tillegg få masse ekstra funksjonalitet, opplæring og support for hele prosjektporteføljen.

Agile løsningen består av følgende komponenter:

  • Project Online lisenser etter behov
  • Tilpasset brukergrensesnitt og funksjonalitet i Project Online
  • Mye ekstra funksjonalitet med PS+
  • Innledende workshop for å få inn organisasjonsspesifikk informasjon
  • Klasseromsopplæring av brukere
  • Tilgang til e-læring direkte i løsningen i etterkant av den initielle opplæringen
  • Administrasjon av løsningen
  • Support

Alt dette vil være fordelt på en månedlig betaling, i stedet for en større implementeringskostnad. Og ikke minst, den månedlige kostnaden vil reflektere antall brukere for hver enkelt måned, så løsningen blir ekstra fleksibel og økonomisk i bruk.

Enkel porteføljeoversikt

Inngangsportalen til hvert prosjekt fungerer også som en oppdatert rapport for hele prosjektporteføljen.

Her kan du se status, fremdrift, ressursbehov og annen informasjon du ønsker oversikt over. Informasjonen kan grupperes og filtreres i visninger, så brukerne får dekket sine forskjellige informasjonsbehov.

Tradisjonell prosjektplanlegging

Ledelsen i organisasjonen vil gjerne ha overordnede planer med faser og milepæler å forholde seg til, så det er lett å se hvilke mål som er nådd, men prosjektdeltakerne vil kanskje jobbe litt mer dynamisk. Med en prosjektmal som tar høyde for dette, vil begge disse grupperingene kunne jobbe på sin foretrukne måte.

For å få en totaloversikt på ressursbehov, både innenfor ditt prosjekt og totalt sett for organisasjonen, legger du inn ressurser på enkeltaktivitetene i hvert prosjekt. Dette vil gi en detaljert behovsoversikt, og etter hvert som planene oppdateres vil også denne oppdateres dynamisk.

Planlegging av sprinter

Prosjektplanene vil inneholde både tradisjonelle aktiviteter og de enkelte sprintene i prosjektet. Sprintene kan du detaljplanlegge i Agile-visningene. Her kan du registrere Sprinter, Features og Tasks, med omfang, prioritet og Issues. Tasks dras enkelt over til den sprinten du velger å gjøre dem i, og fargemarkering gjør at du enkelt ser hvilke Features og Tasks som hører til hvor.

I gjennomføring av sprintene legger du de forskjellige Tasks på sprint-teamet, og de kan oppdatere informasjon på hver Task, eller dra de til riktig status, til alle Tasks er ferdige (evt. flyttet til en annen sprint). Fremdrift på hver sprint vises i prosjektplanen med en oversikt over Task-status.

Agile-visningene inkluderer også ett sett med statusrapporter, dashboards og muligheter til å kommunisere informasjon til eksterne.

Samarbeid i prosjektet

Ofte består et prosjekt av informasjon som er spredd på hver enkelt prosjektmedarbeider sin PC, det er en uoversiktlig mengde med regneark på forskjellige områder og huskelister finnes på alt fra gule lapper til egne prosjektplaner. Her får prosjektet sin egen arbeidsflate, hvor alle som jobber i prosjektet kan lese og bidra.

I dette arbeidsområdet kan du legge inn alt av sjekklister, bugs, risikooversikter, analyser, kontaktinformasjon, dokumenter og annen informasjon, tilgjengelig for alle. Men det er selvsagt mulig å begrense tilgangen til bestemte områder, som f.eks. til kontraktsdokumentene. Du vil også finne en felles «notatblokk» for hele prosjektet.

Oppdaterte rapporter

Siden alt i løsningen henger sammen, vil det ikke lenger være det samme behovet for å utarbeide rapporter. Rapportene vil bygge på faktiske data, både for det enkelte prosjekt, og på tvers av prosjektene.

Vi gleder oss til å vise dere hvordan dere kan spare både tid, frustrasjon og penger ved å bruke Agile Project Online løsningen. Kontakt oss for en gratis kartleggingsworkshop.