Prosjektprosess og Prosjektveiviseren


Mange prosjekter skal følge en definert prosess. Dette kan være Prince2 eller Prosjektveiviseren, eller en egendefinert prosess. Våre løsninger støtter multiple prosesser i samme løsning. Vi har prekonfigurert en versjon av vår IMS PPM Power App med Prosjektveiviseren: IMS PPM Prosjektveiviseren. På denne måten kan du komme raskt i gang og holde implementeringskostnaden på et minimum.

Pakken består av:

Produkt

  • IMS PPM Prosjektveiviseren (Power App)
  • Teams
  • Project for the web
  • Power BI Rapportpakke

Implementering og bruk

  • Innledende workshop for å få inn organisasjonsspesifikk informasjon og behov
  • Installasjon på virksomhetens Tenant
  • Opplæringssesjon 1/2 dag
  • 4 ukentlige statusmøter etter oppstart

Økonomi

Løsningen og implementeringen leveres på fast pakkepris. Ta kontakt dersom du ønsker et tilbud!

Et utdrag referanser relatert til prosjektprosesser