En oversikt over Microsoft sine løsninger for prosjekt- og porteføljestyring

Microsoft tilbyr mange alternative prosjektstyringsløsninger avhengig av behovene og graden av samarbeid og kompleksitet i prosjektporteføljen. Løsningene er bygd opp for å støtte anvendelsen av metoder for styring av prosjekter og programmer i organisasjonen.

Uavhengig av valg av løsning og teknologi, så vil din Microsoft PPM-løsning ta organisasjonen til neste nivå i prosjekt- og porteføljestyring. Løsningen tar hensyn til hele organisasjonen;

  • Ledelsen som vil ha oversikt over prosjektene og gjøre de riktige prioriteringene
  • Prosjektleder som vil ha kontroll på prosjektet sitt
  • Ressurseiere som vil utnytte sine ressurser på best mulig måte, men uten at de blir overbelastet
  • Prosjektdeltakere som vil ha informasjon om prosjektet og en samhandlingsplattform for teamet

Microsoft Project for the web + IMS PPM

Project-for-the-web i kombinasjon med IMS PPM er løsningen som møter Microsofts PPM-visjon til det fulle: Prosjekt-teamene jobber på den måten de ønsker, i henhold til prosjektets egne behov for prosedyrer og organisering, samtidig som ledelsen får resulatene de forventer. Løsningen er 100% basert på Microsofts Power Platform og samhandling gjøres i Microsoft Teams. Du kan lese mer om løsningen under IMS PPM i menyen til venstre.

Microsoft Project Online

Project Online er en fleksibel nettbasert løsning for prosjektporteføljestyring. Project Online leveres via Office 365 og gjør at organisasjoner kan komme i gang, prioritere prosjektinvesteringer og levere den beregnede forretningsverdien fra nær sagt hvor som helst, på en hvilken som helst enhet

MS Project for klient

Project Pro for Office 365 er klientprogrammet med nettskyabonnement. Dette gir deg muligheten til å installere programmet på opptil 5 PCer. Den bruker click-to-run teknologi, noe som gjør at du alltid bruker den siste oppdateringen av programmet.

MS Project Professional er desktop-versjonen som kobles til Project Online og Project Server.

Microsoft Project Server

Microsoft Project Server er samme produkt som Project Online, men levert som en lokal løsning. Dette tilbyr enklere integrering og tilgang til databasen for rapportering.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Project Online eller Project Server i din organisasjon.