En komplett løsning for prosjektstyring, fra vugge til grav.


Dynamics 365 Project Operations er Microsoft sin nye vugge-til-grav totalløsning for prosjektsentriske virksomheter. Med Project Operations får du:

Omfattende økonomirapportering og tilbudsadministrasjon

  • Innebygde dashboards med relevante KPI-er
  • Konfigurerbar CPQ-motor
  • System for fakturering og innteksføring
  • Robust prosjektregnsskap

Vellykkede prosjekter

  • Intuitiv og fleksibel prosjektstyring
  • Nøyaktig prosjektplanlegging gjennom innebygde Microsoft Project funksjoner
  • Økt produktivitet og samhandling for alle ansatte gjennom Microsoft Teams

Optimalisering av ressursbruk

  • Knytt tilgjengelig kompetanse til prosjektkrav
  • Enkel og oversiktlig ressursdeling etter arbeidsmengde
  • Intelligent planlegging som forutser behov og fremmer forbedringer

Hvis dette dekker dine behov kan du lese mer om Project Operations videre i denne artikkelen, men dersom du er på utkikk etter en mer målrettet prosjektstyringsløsning kan du lese mer om dette her


Microsoft Dynamics 365 Project Operations hjelper deg med å fasilitere samarbeidet og oppnå innsikten som trengs for å lykkes gjennom hele prosessen, fra prospekt til betaling til profitt.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Prosessen i Dynamics 365 Project Operations begynner med identifisering av potensielle prospekter og påfølgende salg og markedsføring, videre planlegges prosjektet og ressursstyringen som er tett knyttet opp mot økonomistyringen. All informasjon akkumuleres i omfattende dashboards hvor brukeren kan hente ut informasjon i sanntid for å bedre møte kundens behov.


Tilbudsadministrasjon og salg:
Nye prosjekter har ofte sitt utspring fra eksterne leads eller interne behov. Project Operations har til hensikt å gjøre det lettere å agere på disse mulighetene ved å tilby tilpasset ressursbasert etterkalkulering og prising. Når man har et generelt estimat kan man videre ta i bruk standardiserte maler til å raskt utvikle et detaljestimat, tidsplan og økonomisk verdi.
Kundeansvarlig får konsolidert kundedata i én visning ved hjelp av den innebygde integrasjonen med Dynamics 365 Sales som man kan bruke til å tilpasse kundeengasjement.


Project Operations fra Intersoft
Project Operations fra Intersoft

Project Operations gir prosjektledere de verktøyene de trenger for å lykkesProject Operations gir prosjektledere de verktøyene de trenger for å lykkes

Planlegging:
Project Operations gir prosjektledere de verktøyene de trenger for å lykkes gjennom innebygde Microsoft Project-funksjoner, oppgavestyring, planlegging, interaktive Gantt-diagrammer og arbeidsstrukturer. Prosjektledere har full oversikt over nøyaktige estimater for arbeid, utgifter og materialer, og kan lett få oversikt over planlagt og faktisk forbruk. Ved å ta i bruk innebygd innsikt kan prosjektledere få et bedre beslutningsgrunnlag slik at de oftere kan ta gode beslutninger og eventuelt korrigere kursen hvis nødvendig.


Samhandling:
Samhandling står sentralt når man skal utarbeide en god fremdriftsplan og Project Operations fasiliterer samhandling gjennom sømløs integrering av Teams. Her kan man samle tverrfunksjonelle teams rundt prosjektplaner, -omfang og -budsjett, hvor alt innhold og samtaler blir håndtert på samme sted. På denne måten er det enkelt for brukeren å holde seg oppdatert da all informasjon ligger på samme brukerflate.


Project Operations fasiliterer samhandling gjennom sømløs integrering av Teams

Dynamics 365 Project Operations har en omfattende ressursstyringsmodul
Dynamics 365 Project Operations har en omfattende ressursstyringsmodul

Ressursstyring:
Dynamics 365 Project Operations har en omfattende ressursstyringsmodul som hjelper deg med å maksimere ressursutnyttelsen ved å distribuere arbeidsbelastningen på tvers av ressurser for optimal prosjektlevering.
Du har mulighet til å booke ressurser på en enkel måte hvor man kan legge inn filter som filtrerer på kompetanse. På den måten vil prosjektleder enkelt kunne vurdere om en ressurs sin kompetanse samsvarer med behovet.
Project Operations gir deg også full oversikt over ressursutnyttelsen på et overordnet nivå slik at du kan bruke kompetansemodeller for å identifisere potensielle forbedringer.


Timer og kostnader:
I serviceprosjekter er kontantstrømmen ofte knyttet til fakturerbart arbeid og det derfor viktig å få en god oversikt over alle timene som har gått med til et prosjekt. Her har prosjektdeltagerne tilgang på et intuitivt grensesnitt, gjennom mobilappen eller en nettleser, hvor innsending av timeregistrering eller utgifter skal gjøres så enkelt som mulig.


Prosjektdeltagerne har tilgang på et intuitivt grensesnitt

Det er også mulighet for å bruke konfigurerbare regler og automatisert arbeidsflyt til å fasilitere overholdelse av tids- og utgiftspolicyer og på den måten sikrer nøyaktig etterlevelse av disse.


Dynamics 365 Project Operations hjelper deg med å holde oversikten og håndtere prosjektregnskapet med større nøyaktighetDynamics 365 Project Operations hjelper deg med å holde oversikten og håndtere prosjektregnskapet med større nøyaktighet

Prosjektøkonomi:
Økonomi er en stor del av et prosjekt og Dynamics 365 Project Operations hjelper deg med å holde oversikten og håndtere prosjektregnskapet med større nøyaktighet. Ved å utnytte prosjektkostnads- og inntektsprofiler for fastpris eller tids- og materialfakturering gjennom en kombinasjon av regnskapsregler så vil man øke sjansen for prosjekt suksess.
Project Operations gir deg også muligheten til å utvide til et serviceorientert ERP-system ved å bruke integrasjonen med Dynamics 365 Finance eller ved å ta i bruk åpne API-er med et eksternt ERP-system.


Dashboards og visualisering av data:
Dynamics 365 Project Operations er et vugge-til-grav verktøy som tar for seg prosjektprosessen i sin helhet. Ved å bruke de innebygde dashboards kan du få visualisert KPI-er for ressursutnyttelse, prognoser og budsjettering, og med denne nøkkelinnsikten ta raske, informerte beslutninger. Ved å lage rapporter gjennom Microsoft Power BI og publisere disse til prosjektteamene så demokratiserer man data og eliminerer potensielle siloer, som igjen vil fremme flere kundefordeler og innovative løsninger


Dynamics 365 Project Operations er et vugge-til-grav verktøyDynamics 365 Project Operations er et vugge-til-grav verktøy

Vi ser at Dynamics 365 Project Operations er en totalløsning som har til hensikt å ta virksomheten din til det neste nivå når det kommer til synlighet, samarbeid og fleksibilitet som trengs for å lykkes i prosjektorientert virksomhet.

Ta kontakt med oss for å lære mer om Dynamics 365 Project Operations og hvordan vi sammen kan ta din virksomhet til et nytt nivå!