Porteføljestyring på tvers av PPM verktøy


Med PPM Express har dere muligheten til å få en totaloversikt over prosjektporteføljen selv om noen av prosjektene styres i Jira, noen i Project Online og kanskje noen er Excel-ark. PPM Express er en enkel og brukervennlig web-applikasjon hvor prosjektdata hentes fra de forskjellige verktøyene. Dere kan så rapportere direkte i verktøyet på status, risiko, ressurser, økonomi mm. Og selvsagt kan dere også opprette prosjekter direkte i PPM Express.

PPM Express - Porteføljestyring på tvers av PPM verktøy

Verktøyet kan kobles mot følgende aktivitets-, prosjekt- og porteføljestyringsverktøy nå, og det vil bli flere knytninger:

(Excel, PowerPoint, MS Project, Trello, Asana, Azure DevOps, Planner, Jira, Project Online, ServiceNow, Planview, Smartsheet og Primavera)

Prosjekter og programmer

PPM Express har fokus på god visualisering av porteføljen, både i brukergrensesnittet direkte og i form av et sett med gode rapporter. Du vil enkelt kunne opprette flere porteføljer eller programmer av prosjekter, og du kan se hvordan disse henger sammen. En god visualisering av dette kan være en tidslinje, som vist under.

PPM Express - Porteføljestyring på tvers av PPM verktøy

Synkronisering med prosjektet

PPM Express vil være i synk med de forskjellige prosjektstyringsverktøyene i organisasjonen, og du kan bevege deg mellom de forskjellige verktøyene for å gå mer inn i detaljene, slik som illustrert under. Her er et prosjekt knyttet opp mot Jira.

PPM Express - Porteføljestyring på tvers av PPM verktøy

Dersom du vil vite mer, ta kontakt for en uforpliktende demo.