IMS PPM fra Intersoft


Den nye IMS PPM-løsningen fra Intersoft tilbyr funksjonalitet som møter behovene for portefølje- og prosjektstyring som PMO og ledelsen har. Løsningen er utarbeidet som en "solution starter". Dette innebærer at den er modulbasert og vil tilpasses den enkelte virksomhets krav og ønsker. Den har ett moderne og brukervennlig grensesnitt. Løsningen er 100% skybasert og således alltid oppdatert. Den er i sin helhet basert på Microsofts Power Platform og er således standard funksjonalitet.

IMS PPM baserer seg på Project for the web som planlegggingsverktøy. I menyen til venstre finner du en (ekstern) lenke til en introduksjonsvideo av dette verktøyet.

Intersoft leverer IMS PPM basert på Project for the web som planlegggingsverktøy.

Porteføljeoversikt

Du får komplett oversikt over alle prosjekter både grafisk og som lister. Herfra kan du drille videre ned i det enkelte prosjekt og helt ned til planen og aktivitetene.

Intersoft leverer IMS PPM basert på Project for the web som planlegggingsverktøy.

Prosess

Prosjekter følger ofte definerte prosesser og beslutningspunkter. Man kan bruke løsningen til å kvalitetssikre at disse blir fulgt, samtidig som man beriker prosjektet med data som gjør at man kan ta ut rapporter og lage oversikter som visualiserer vektingen av porteføljen i prosessdimensjonen.

Intersoft leverer IMS PPM basert på Project for the web som planlegggingsverktøy.

Ressurser

I de fleste virksomheter og prosjektporteføljer opplever vi flaskehalser og knapphet på ressurser. Med IMS PPM har du mulighet til å allokere (planlegge) med både generiske og faktiske ressurser. På den måten kan du få oversikt og forutsigbarhet på når ressursene er planlagt anvendt og du kan bedre hensynta virksomhetens kapasitet.

Intersoft leverer IMS PPM basert på Project for the web som planlegggingsverktøy.
Intersoft leverer IMS PPM basert på Project for the web som planlegggingsverktøy.

Planlegging

For de aller fleste er planlegging en sentral del av prosjektstyringen. Med Microsoft Project for the web integrert i PMO-løsningen får du et visuelt og fleksibelt verktøy til dette formålet. Project for the web lar deg velge mellom både agil tilnærming med kanban-brett eller det mer tradisjonelle gantt-oppsettet med avhengigheter og tidslinjer.

Intersoft leverer IMS PPM basert på Project for the web som planlegggingsverktøy.

Risiko

Risiko må håndteres i alle prosjekter. Det er ønskelig at dette gjøres sammen med øvrig prosjektledelse og håndteres i løsningen. Et visuelt appelerende grnsesnitt gjør at brukeren raskt får oversikt over profilen på prosjektet samtidig som det er enkelt å legge inn, og oppdatere, data.