IMS PPM fra IntersoftDen nye IMS PPM-løsningen fra Intersoft tilbyr funksjonalitet som møter behovene for portefølje- og prosjektstyring som PMO og ledelsen har. Denne løsningen er basert på Project for the web som planleggingsverktøy. Løsningen er utarbeidet som en "solution starter". Dette innebærer at den er modulbasert og vil tilpasses den enkelte virksomhets krav og ønsker. Den har ett moderne og brukervennlig grensesnitt. Løsningen er 100% skybasert og således alltid oppdatert. Den er i sin helhet basert på Microsofts Power Platform og er således standard funksjonalitet.
Porteføljeoversikt - IMS PPM-løsning fra Intersoft

Porteføljeoversikt

Du får komplett oversikt over alle prosjekter både grafisk og som lister. Herfra kan du drille videre ned i det enkelte prosjekt og helt ned til planen og aktivitetene.

Samhandling

Samhandling i IMS PPM baserer seg på Teams og Microsoft 365 Grupper. Det kan etableres et 1-til-1 forhold mellom et prosjekt og et team i Teams. Man kan opprette dokumentbibliotek (prosjekthotell) i Teams og disse knyttes til IMS PPM i prosjektet. Dette innebærer at prosjektmedlemmene kan benytte kjente brukerflater, noe som sikrer høy brukeradopsjon.


Samhandlin - IMS PPM-løsning fra IntersoftProsess - IMS PPM-løsning fra Intersoft

Prosess

Prosjekter følger ofte definerte prosesser og beslutningspunkter. Man kan bruke løsningen til å kvalitetssikre at disse blir fulgt, samtidig som man beriker prosjektet med data som gjør at man kan ta ut rapporter og lage oversikter som visualiserer vektingen av porteføljen i prosessdimensjonen.

Ressursstyring

I de fleste virksomheter og prosjektporteføljer opplever vi flaskehalser og knapphet på ressurser. Med IMS PPM har du mulighet til å allokere (planlegge) med både generiske og faktiske ressurser. På den måten kan du få oversikt og forutsigbarhet på når ressursene er planlagt anvendt og du kan bedre hensynta virksomhetens kapasitet.
Ressursstyring - IMS PPM-løsning fra IntersoftIntersoft leverer IMS PPM basert på Project for the web som planlegggingsverktøy.

Planlegging

For de aller fleste er planlegging en sentral del av prosjektstyringen. Med Microsoft Project for the web integrert i PMO-løsningen får du et visuelt og fleksibelt verktøy til dette formålet. Project for the web lar deg velge mellom både agil tilnærming med kanban-brett eller det mer tradisjonelle gantt-oppsettet med avhengigheter og tidslinjer.

Risiko

Risikohåndtering må ivaretas i alle prosjekter. Det er ønskelig at dette gjøres sammen med øvrig prosjektledelse og håndteres i løsningen. Et visuelt appellerende grensesnitt gjør at brukeren raskt får oversikt over profilen på prosjektet samtidig som det er enkelt å legge inn, og oppdatere, data.
Risiko - IMS PPM-løsning fra IntersoftIntersoft leverer IMS PPM basert på Project for the web som planlegggingsverktøy.

Gevinstrealisering

Prosjekter handler ikke bare om å gjennomføre til rett tid, men også om å realisere gevinstene knyttet til prosjektet. I IMS PPM har man mulighet til å kartlegge gevinster og realiserer de iht. KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) sin gevinstrealiseringskokebok. Løsningen muliggjør tett oppfølging av gevinstene gjennom knytningen til prosjektplanen og de forskjellige analysene. Med dette verktøyet har prosjektlederen all data de trenger for å realisere gevinsten uavhengig om man er en offentlig eller ikke-offentlig virksomhet.

Et utdrag referanser relatert til porteføljestyring


    Et utdrag referanser relatert til samhandling i prosjekter


      Et utdrag referanser relatert til ressursstyring