IMS PPM Prince 2


Våre løsninger støtter multiple prosesser i samme løsning. Vi har prekonfigurert en versjon av vår IMS PPM Power App med PRINCE2: IMS PPM PRINCE2. Alle fasene inneholder nødvendig informasjon om aktivitetene som kan utføres og sjekkpunkter som må fylles ut før overgang til neste fase. På denne måten kan du komme raskt i gang og holde implementeringskostnaden på et minimum.

Pakken består av:

Produkt

  • IMS PPM PRINCE2 (Power App)
  • Teams
  • Project for the web
  • Power BI Rapportpakke

Implementering og bruk

  • Innledende workshop for å få inn organisasjonsspesifikk informasjon og behov
  • Installasjon på virksomhetens Tenant
  • Opplæringssesjon 1/2 dag
  • 4 ukentlige statusmøter etter oppstart

Økonomi

Løsningen og implementeringen leveres på fast pakkepris. Ta kontakt dersom du ønsker et tilbud!