Prosjektplanlegging


God prosjektplanlegging er ofte det som særpreger et vellykket prosjekt. En god prosjektplan vil være med på å redusere risiko, øke sjansen for suksess og fungere som en veileder for prosjektleder, prosjektmedlemmer, interessenter og ledergruppen. De fleste virksomheter i dag praktiserer en form for oppgavestyring i varierende grad og bruker for eksempel Microsoft Planner som et verktøy for å planlegge, gjennomføre og avslutte prosjektrelaterte oppgaver. Dette er et godt utgangspunkt for suksess, men når “enkel” oppgavestyringen ikke lenger strekker til er det på tide å se på mulighetene som finnes innen prosjektplanlegging.

Selv om prosjektplanlegging i alle prosjekter baserer seg på de samme prinsippene, å bryte ned prosjektet i håndterbare oppgaver, så er ikke alle prosjektplanleggingsverktøyene basert på samme bruk. Her er størrelsesorden, kompleksitetsgrad og prosjektprosess faktorer som er med på å bestemme hvilke prosjektplanleggingsverktøy du og din virksomhet bør ta i bruk. Et planleggingsverktøy som fungerer for byggeprosjekter, fungerer nødvendigvis ikke optimalt for teknologiske utviklingsprosjekter og det er viktig at din virksomhet velger riktig verktøy for dine prosjekter.

Det gjennomsnittlige prosjektet

I de fleste prosjekter vil planleggingsverktøyet Project for the Web (P4tW) være tilstrekkelig da det kombinerer et brukervennlig grensesnitt med innebygde MS Project funksjoner som Gantt-diagram og enkel ressursstyring.

Her har prosjektlederen mulighet til å strukturere prosjektplanen sin som om det er et tradisjonelt fossefallsprosjekt med tilhørende avhengigheter, samtidig som man kan ta i bruk det innebygde kanban-brettet for å jobbe trinnvis gjennom prosjektet for en mer agil tilnærming. Denne kombinasjonen gir prosjektlederen fordelene som kommer med en god prosjektplan samtidig som det er enkelt å forankre løsningen i prosjektorganisasjonen. Vi i Intersoft tilbyr IMS PPM (hyperlink) som en prosjekt- og porteføljestyringsløsning som baserer seg på funksjonalitetene til P4tW og Microsoft Teams som samhandlingsplattform.

Det komplekse prosjektet

Noen prosjekter er så store eller så sammensatte at kompleksitetsgraden krever funksjoner og output som baselines, S-kurver, earned value, eller omfattende ressursstyringsbehov med en differensiering mellom material-, generisk- og arbeidsressurser. Her kreves det mer funksjonalitet fra planleggingsverktøyet og funksjonaliteten til P4tW faller litt kort til.

Her er anbefalingen at man tar i bruk MS Project som er en omfattende planleggingsløsning og som gir prosjektlederen de mulighetene som trengs for å håndtere kompleksitetsfaktorene. Her kan IMS PPM (hyperlink) brukes som et porteføljestyringsverktøy som komplimenterer MS Project sine planlegging og ressursallokeringsegenskaper. Ved å bruke IMS PPM som porteføljestyringsverktøy får man også fordelene med Teams som samhandlingsplattform som er med på å drive suksesskriterier fremover.Intersoft leverer IMS PPM basert på Project for the web som planlegggingsverktøy.

Det agile prosjektet

I et raskt og volatilt prosjektmiljø så er det hensiktsmessig å planlegge mer syklisk og agilt for å redusere iboende risiko. Her kan man ta i bruk Microsoft Teams kombinert med enten Microsoft Planner eller Azure DevOps for å fasilitere smidig prosjektplanlegging og fremme samhandling gjennom robust integrasjon mellom applikasjonene. Microsoft Teams fungerer i denne sammenheng som et knutepunkt for samhandling gjennom hele utviklingssyklusen og fostrer innovativ idéskapning.

Et utdrag referanser relatert til prosjektplanlegging