Gjør administrasjonen enklere

Fluentpro er en partner vi har jobbet med gjennom mange år. I tillegg til utvikling og utvidelse av funksjonalitet på Project Server og Project Online, lager de nyttige produkter som gjør ditt EPM verktøy ennå bedre.

De produktene vi oftest implementerer hos kunde er: FluentBooks, Backup for Project Online og Audit Pro for Project Server.

FluentBooks

Dette er et verktøy som brukes til å ta vare på konfigurasjonen av din EPM løsning. Den kan også brukes til å migrere informasjon mellom for eksempel produksjonsmiljøet og et miljø som brukes til test.

Backup for Project Online

Dette produktet tar ekstern sikkerhetskopi av prosjektplaner, prosjektområder og konfigurasjonen i EPM miljøet deres, som gir deg en ekstra sikkerhet til din skybaserte løsning.

AuditPro for Project Server

Dette er en løsning som øker sporbarhet i Project Server. Det gjør det mulig å spore hvem som har gjort hva, og når. Dette kan være nødvendig på bakgrunn av krav til governance, eller at du har flere med administrative rettigheter og et ønske om å logge når endringer blir gjort.