En komplett løsning for prosjektstyring i en serviceorganisasjon


Dynamics 365 Project Service Automation gir deg et verktøy som følger hele forretningsprosessen din, fra prosjektsalg til gjennomføring og betaling.

Dynamics 365 Project Service Automation

Med nye Dynamics 365 har Microsoft laget en løsning som tar for seg hele verdikjeden til en organisasjon som lever av å selge prosjekter og tjenester.

Prosessen i Dynamics 365 Project Service Automation begynner med salg og markedsføring, bistår dere gjennom planlegging og ressursstyring av prosjektene og hjelper også med prosjektgjennomføring og økonomistyring. Alt enkelt visualisert i rollebaserte dashboards.

Dynamics 365 Sales Dashboard

Salg

I en serviceorganisasjon oppstår nye prosjekter som eksterne leads eller interne behov. Disse skal følges opp gjennom en salgs- og utvalgsprosess før prosjektorganisasjonen tar tak i gjennomføringsprosjektet.

Kundeansvarlig har et tilrettelagt grensenitt for å legge inn nye muligheter, hvor de også kan jobbe mot eksisterende muligheter og se status på eksisterende prosjekter.

Planlegging

I en planleggingsprosess er det viktig å se på både tid, ressurser og kostnader og løsningen legger tilrette for alle disse faktorene.

Du har mulighet til å lage en enkel prosjektplan med ressurser på (det finnes også en integrasjon med MS Project). Du kan også estimere med andre kostnader, slik som f.eks produkter, i tillegg til at timekostnader blir beregnet ut i fra ressursbelastning.

ProsjektestimeringDynamics 365 Prosjektplan
Dynamics 365 RessurstilgjengelighetDynamics 365 KompetanseoversiktDynamics 365 Varmekart ressurser

Ressursstyring

Dynamics 365 Project Service Automation har laget en ressursstyringsmodul som tar hensyn til veldig mange av de behovene en serviceorganisasjon har til ressursstyringen.

Her har du mulighet til å booke ressurser til et prosjekt, du kan legge inn en prosess for å be om ressurser eller du kan be de ansatte velge ut de prosjektene de vil være med på.

På et overordnet nivå kan du se på ressursutnyttelsen og du kan bruke kompetanseprofiler til å se hvor du har potensiale.

Samarbeid i prosjektet

Hvert prosjekt har sitt eget arbeidsområde, hvor alle som jobber i prosjektet kan bidra.

I dette arbeidsområdet kan du legge inn alt av sjekklister, analyser, kontaktinformasjon, dokumenter og annen informasjon, tilgjengelig for alle. Du vil også finne en felles «notatblokk» for hele prosjektet.

Dynamics 365 Prosjektområde
Dynamics 365 Timeregistrering

Timer og kostnader

I alle serviceprosjekter er det viktig å få en oversikt over tiden som er brukt, uavhengig av om den skal viderefaktureres eller ikke. Det samme gjelder for kostnader.

Prosjektdeltagerne har et enkelt grensesnitt hvor de kan føre timer / kostnader på prosjektene sine, visuelt eller i en liste, og disse timene sendes til godkjenning hos prosjektleder.

Prosjektstatus

Både prosjektleder og kundeansvarlig har til enhver tid oversikt over hvordan prosjektet ligger an, både på tid og kostnader og kan gjøre tiltak basert på denne informasjonen. Det er også mulig å opprette nye prosjekter eller endringsordre for samme kunde direkte, dersom det oppstår muligheter for mersalg.

Dynamics 365 Prosjektstatus
Dynamics 365 KundestatusDynamics 365 ProsjektfortjenesteDynamics 365 Ressursoversikt

Dashboards

Dynamics 365 Project Service Automation er et verktøy som skal brukes gjennom hele prosjektprosessen og av alle rollene som er involvert i et prosjekt.

Det er laget egne dashboards for bruker-rollene som gir enkle, visuelle oversikter over status. Og selvsagt kan du drille deg ned i detaljene fra disse oversiktene og du kan gå rett inn i et prosjekt for å jobbe konkret med det.

Vi ser at Dynamics 365 Project Services Automation er en totalløsning som vil passe veldig godt hos mange av våre kunder, både nye og gamle, og gleder oss til å kunne tilpasse løsningen til deres interne prosesser.

Ta kontakt med oss for å lære mer om Dynamics 365, eller dersom du lurer på hva som er forskjellen mellom Dynamics 365 og Porject Online. Dette kan du også lese mer om i dette blogginnlegget.