Praktisk erfaring med digital prosjektledelse og gjennomføringsmodeller på NTNU

Connie NordengenNyheter

7. februar var en studentgruppe fra kurset Digital Byggeprosess på besøk hos Intersoft for å få praktisk erfaring med prosjektledelse i moderne verktøy. Etter endt utdannelse går disse studentene typisk ut i jobber innenfor BAE-sektoren; gjerne som prosjektledere. Da er det svært verdifullt med kunnskap om hvordan prosjektledelse faktisk utføres.

Formålet med dagen var å belyse en del vesentlige temaer innenfor digital prosjektledelse, som informasjonsflyt, datakilder og prosjektstyring. En spennende diskusjon som kom opp var rundt forskjellene mellom prosjektplanlegging og produksjonsplanlegging med hensyn til avhengighetshåndtering, detaljeringsgrad og taktstyring.

Et tydelig synspunkt fra gruppen var at bedrifter bør ha et helhetlig bedriftsperspektiv på prosjekt- og porteføljestyring slik at nyutdannede kan støtte seg på standarder og maler innenfor planleggingsmetode, systemløsninger, prosjektprosesser og samhandlingsprosesser.

«For Intersoft er det av stor verdi å få innblikk i hvilke temaer som er aktuelle sett fra et kunnskapsmiljø som NTNU. Gode diskusjoner både utfordrer og utvikler det etablerte. For oss er dette en mulighet til å tilpasse oss morgendagens marked.» sier Elisabeth Wallem – strategisk rådgiver i Intersoft. Samtidig får Intersoft tilbakemeldinger på hvordan selskapets løsninger og produkter oppfattes av morgendagens brukere. Kanskje noen av studentene en dag kan komme tilbake til Intersoft som kollega?

«Det var finfin dialog og god læring for studentane. Ingenting er betre for dei enn å få direkte overført erfaringar i kombinasjon med god læring om moderne arbeidsformer. Slik fungerte opplegget utmerka. Det passa veldig fint saman med dei andre besøka og gjesteforedraga vi inkluderer i faget.» sier Professor Ole Jonny Klakegg (siv. ing., phd) ved NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk.

About the Author